NCC bygger to skoler i Verdal

NCC Construction Norge skal bygge en ny barneskole og en ny ungdomsskole på oppdrag av Verdal kommune. Kontrakten er verdt ca. 220 millioner kroner.

De nye barne- og ungdomsskolene i Verdal skal også romme svømme- og flerbrukshall. Totalt blir bygningsmassen på ca. 8000 m2. - Vi er veldig godt fornøyd med å ha fått denne jobben, og vi gleder oss til å sette i gang med prosjektet, sier distriktssjef Asbjørn Løksa. Byggestart for prosjektet blir i mai 2010 og det vil pågå frem til desember 2011. Etter dette starter riving av den gamle skolen på samme område, og denne jobben skal være sluttført våren 2012. I forkant av oppstart gjøres en del forberedende planlegging. Prosjektet krever endelig godkjenning av kommunestyret i Verdal kommune. Jobben utføres som totalentreprise. Ordren registreres i 4. kvartal 2009.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia