NCC bygger veiløst i fjellet for Sima Kraftverk

NCC Construction AS har inngått en avtale med Statkraft Energi AS til en verdi av NOK 31,5 millioner om å bygge tunnel og anlegg for Sima kraftverk, Eidfjordanleggene. Transporten til og fra anlegget skal foregå med helikopter og snøbru.

Selve arbeidet starter umiddelbart og skal være ferdig i november i år. Sluttrydding og endelig overtagelse skjer 1. august 2006. Det skal drives en 1600 meter lang overføringstunnel og et tverrslag på 150 meter for overføring av vann fra Onevatn i Eidfjord kommune til tilløpstunnelen for Sima Kraftverk. Det skal dessuten bygges en inntakskonstruksjon i Onevatn og støping av en propp i tverrslaget. Rent logistikkmessig blir dette et utfordrende prosjekt fordi både tunnel og inntak må drives veiløst. Arbeidsstedene ligger ca. 1000 moh. Borerigg og lastemaskiner blir transportert inn på snøvei fra Langavatn, med atkomst fra Osa i Ulvik kommune. Resten av materiellet og utstyret flys inn med helikopter. Ved nedriggingen etter avsluttet drift må alt utstyret flys ned. Det etableres landingsplass for helikopter på tippen i Kjeåsen i Eidfjord, som i sin tid var stedet for driving av ventilkammer og nedre del av tilløpssystemet for Sima kraftverk. All transport av mannskaper vil foregå med helikopter. Mannskapet innkvarteres i brakke med kokkelag ved tunnelpåhugget. Det vil til enhver tid være 15 personer til stede på anleggsplassen.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner