NCC bygger Vestby ungdomsskole

Lese original

NCC Construction har inngått kontrakt med Vestby kommune om bygging av Vestby ungdomsskole. Kontrakten omfatter prosjektering og bygging av en ungdomsskole for ca. 580 elever.

Skolen vil få et totalareal på ca. 5990 kvadratmeter, samt tilhørende utearealer og infrastruktur.

- Vi er allerede i gang med prosjektering av skolen og i prosjektet vil vi ta stor nytte av all tidligere erfaring NCC har med bygging av skoler, forteller distriktssjef Lars Eivind Karlsen i NCC.

Kontraktssummen er i overkant av MNOK 100.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Lars Eivind Karlsen , NCC Construction, tlf. + 47 917 99 950
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, NCC Construction, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia