NCC bygger videre på E18

Lese original

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction kontrakt på bygging av ny parsell på E18 i Østfold og Akershus, mellom Hobøl og Ski kommune. Entreprisen E18 Knapstad-Retvet består av blant annet 6,25 km 4-felts motorvei. Kontrakten er på MNOK 836.  

- Entreprisen er omfattende og grunnforholdene er stedvis kompliserte, med tre kvikkleiresoner. Både størrelsen og kompleksiteten passer godt for vår organisasjon. Med denne entreprisen vil vi ha tre E18 prosjekter løpende samtidig, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

I tillegg til 6,25 km motorvei skal det også bygges 10 bruer og betongkonstruksjoner, 800 meter utbedring på fylkesveg 120, ulike tiltak på sideveier og vann- og avløpsanlegg for Hobøl kommune. Sistnevnte utføres direkte for kommunen.

NCC har riktige forutsetninger til å levere i henhold til kontrakten på flere utfordrende forhold. Selskapet har høy kompetanse på både forhold med kvikkleire og forsering av slike områder, samt innenfor områder som masseforflytting og betongkonstruksjoner. NCC er opptatt av å utvikle bærekraftig løsninger og prosjektet skal sette et så lite miljøavtrykk som mulig. Denne entreprisen vil bli gjennomført etter NCCs konsept for ”Grønn Byggeplass”.

- Dette prosjektet utgjør en ytterligere styrking av NCCs posisjon på store infrastrukturprosjekter rundt Oslofjorden. Fra før er NCC Construction hovedentreprenør på prosjekter på E18 i både Østfold og Vestfold, Riksveg 4 og på jernbanestrekningen Larvik-Porsgrunn, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

I prosjektet vil NCC trekke inn ressurser fra sitt søsterselskap i Sverige og ha mulighet til å samarbeide med heleide datterselskaper.

Prosjektet starter i januar og frist for ferdigstillelse er september 2016.

Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction, telefon + 47 911 41 834
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner