NCC bygger Vossapakko 2 for 366 MNOK

Lese original

NCC Construction Norge er tildelt kontrakten for Vossapakko 2 i Hordaland. I pakken inngår Vangstunnelen på nærmere 2,5 km. I tillegg skal det bygges ca. 3,6 km vei, samt gang- og sykkelvei, broer, VA-anlegg og el- og tele-anlegg.

Det mest sentrale i prosjektet er Vangstunnelen, som vil sørge for at E16 og mer enn 4.000 kjøretøyer hvert døgn ledes utenom Voss sentrum.

Prosjektet er viktig i arbeidet med å oppgradere stamveinettet mellom Oslo og Bergen.

NCC Construction har levert Vossapakko 1 og har gjennom det arbeidet tilegnet seg god og verdifull kunnskap om området.

- Vi er meget fornøyd med at vi nå er tildelt fortsettelsen på prosjektet. Vossapakko 2 passer vår portefølje svært godt. Våre ressurser i denne regionen har de beste forutsetningene til å løse oppgaven på en profesjonell måte, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction.

Arbeidene vil starte i løpet av november 2011. Frist for ferdigstillelse er desember 2013.

Kontaktpersoner:
Knut Liavaag, distriktssjef NCC Construction Norge, telefon +47 905 48 705
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia