• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC Construction AS rehabiliterer Olav V's gt 4 og Fridtjof Nansensplass 3 / Oslo

NCC Construction AS rehabiliterer Olav V's gt 4 og Fridtjof Nansensplass 3 / Oslo

Report this content

NCC Construction AS skal rehabilitere to av de klassiske teglsteinsbygningene ved Rådhuset i Oslo. Selskapet har inngått kontrakt med Kontorbedriften Oslo KF om innvendig rehabilitering av Olav V’s gt 4 og Fridtjof Nansensplass 3. Bygningene er oppført før 2. verdenskrig under felles adresse Roald Amundsensgate 4. og er opprinnelig oppført i tegl og betong. Regiondirektør Tommy Helgerund understreker at dette er en viktig kontrakt for NCC. ”Markedet for nybygg i Oslo er tregt og vanskelig. Derimot er det vekst i markedet for rehabilitering, og vi har nok en gang vist at vi er konkurransedyktige innenfor dette området. NCC ser et stort potensial i rehabilitering i Oslo, og vi ser frem til å arbeide for Kontorbedriften Oslo KF som vi nå har tegnet kontrakt med”, sier Helgerud. En tredjedel av lokalene er leid ut til Oslo Rådhus. Resten er lagt ut på markedet for utleie. Rehabiliteringen skal utføres i totalentreprise og inkluderer bygningsmessige arbeider og total oppgradering av ventilasjon, sanitær, varme og elektrotekniske installasjoner. Kontrakten har en verdi på NOK 66 millioner eks. mva . I tillegg ligger det opsjoner for innredningsløsninger som tilsvarer en merverdi på NOK 9,6 millioner. Totalt omfatter arbeidene 8.300m2 bruttoareal fordelt over åtte etasjer i den ene bygningen og seks etasjer i den andre. Arealene vil etter rehabiliteringen være moderne og funksjonelle kontorer, i en blandet utførelse av cellekontorer og kontorlandskap. Prosjekteringen er i gang. Byggetid vil være fra 02.01.03 til 30.09.03, med unntak av riggareal i Fridtjof Nansensplass som skal være ferdig 15.11.03 For ytterligere informasjon: Tommy Helgerud, regiondirektør NCC Construction AS tlf 23 23 30 10 eller 952 79 009 Jan Kristiansen, prosjektleder NCC Construction AS tlf 22 98 68 37 eller 951 05 628 Ingjerd Owren, o.ing. Kontorbedriften Oslo KF tlf 23 42 64 00 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncce.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200..

Abonner

Dokumenter og linker