NCC Construction ble ISO sertifisert av DNV i mars

Lese original

NCC Construction mottok i mars sertifikater innenfor kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Bakgrunn for sertifiseringen er ønsket om og ytterligere styrke systemene i NCC. Det gir økt kontroll over virksomheten og møter kundenes forventninger og krav.

Forberedelsene til sertifisering har pågått i et år, og arbeidet har vært omfattende. Ved valg av sertifiseringsorgan har det vært viktig for NCC at DNV er et av verdens ledende sertifiseringshus.

- ISO sertifiseringene er viktige milepæler i arbeidet med kontinuerlige forbedringer i NCC. Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på vårt ledelsessystem og etterlevelsen av dette. Det bidrar til økt transparens i forhold til både kunder og myndigheter. Målet er å gjøre NCC til en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Miljø og kvalitet

NCC har valgt å sertifisere hele selskapet etter begge standardene. Arbeidet har krevet både et godt fundament og omfattende dokumentasjonsarbeid. Det er NCCs miljøsjef Sigrid Strand-Hanssen og kvalitetssjef Anne O. Moger som har ledet selskapet gjennom sertifiseringsprosessen, i nært samarbeid med interne krefter.

Vedlikehold av sertifisering

Sertifiseringsperioden er på tre år. I løpet av sertifiseringsperioden skal det gjennomføres periodiske revisjoner med intervall på 12 måneder. Resertifisering vil deretter finne sted hvert tredje år.

- Forberedelsene og tilbakemeldingene vi får fra de årlige revisjonene vil gi oss et godt grunnlag for ytterligere forbedringer, sier Moger.

Kontaktperson
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Bilder
Last ned bilder i NCCs bildebank

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 55 Mrd NOK i 2020 og nærmere 14 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner