NCC Construction ble ISO sertifisert av DNV i mars

Lese original

NCC Construction mottok i mars sertifikater innenfor kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001. Bakgrunn for sertifiseringen er ønsket om og ytterligere styrke systemene i NCC. Det gir økt kontroll over virksomheten og møter kundenes forventninger og krav.

Forberedelsene til sertifisering har pågått i et år, og arbeidet har vært omfattende. Ved valg av sertifiseringsorgan har det vært viktig for NCC at DNV er et av verdens ledende sertifiseringshus.

- ISO sertifiseringene er viktige milepæler i arbeidet med kontinuerlige forbedringer i NCC. Sertifiseringene er et kvalitetsstempel på vårt ledelsessystem og etterlevelsen av dette. Det bidrar til økt transparens i forhold til både kunder og myndigheter. Målet er å gjøre NCC til en enda mer attraktiv samarbeidspartner, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Miljø og kvalitet

NCC har valgt å sertifisere hele selskapet etter begge standardene. Arbeidet har krevet både et godt fundament og omfattende dokumentasjonsarbeid. Det er NCCs miljøsjef Sigrid Strand-Hanssen og kvalitetssjef Anne O. Moger som har ledet selskapet gjennom sertifiseringsprosessen, i nært samarbeid med interne krefter.

Vedlikehold av sertifisering

Sertifiseringsperioden er på tre år. I løpet av sertifiseringsperioden skal det gjennomføres periodiske revisjoner med intervall på 12 måneder. Resertifisering vil deretter finne sted hvert tredje år.

- Forberedelsene og tilbakemeldingene vi får fra de årlige revisjonene vil gi oss et godt grunnlag for ytterligere forbedringer, sier Moger.

Kontaktperson
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Bilder
Last ned bilder i NCCs bildebank

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner