NCC Construction med resultat på 115 mill. kr.

NCC Construction Norge omsatte for 3,3 milliarder kroner og fikk et driftsresultat på 115 millioner kroner i 2009.

- Gode bygge- og anleggsprosjekter, samt reduserte kostnader bidrar til at vi får et godt resultat på tross av et utfordrende marked. I slutten av fjoråret fikk vi en rekke nye ordrer, både på bygg- og anleggssiden. Dette gjør at vi har et godt utgangspunkt for 2010, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction. Selv om driftsresultatet ble bra, ble omsetningen vesentlig redusert i 2009, i forhold til en usedvanlig høy omsetning i 2008. Selskapet avsluttet flere store prosjekter våren 2009, samtidig som det ble startet få nye byggeprosjekter. Organisasjonen ble tilpasset til den nye markedssituasjonen, og det ble gjennomført andre kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak. - Jeg tror at også 2010 blir et krevende år. Anleggsmarkedet utvikler seg positivt, det kan bli økt boligbygging, men totalt sett forventer jeg ingen stor oppgang. NCC Construction er imidlertid godt rustet og har en bra posisjon for å vinne nye kontrakter, fastslår Gjørup. Gjørup mener at noen sentrale utfordringer innen byggenæringen fremover vil være mindre energibruk i nye bygg og i produksjon, hevet kvalitet, samt lavere kostnader. Han påpeker at dette er sentrale elementer i NCCs strategi. Når det gjelder helse, miljø og sikkerhet hadde selskapet lavt sykefravær og svært få arbeidsulykker. - Jeg er særdeles godt fornøyd med at vi har et lavt sykefravær og få arbeidsulykker med skade. Det er helt sentralt at vi har et godt arbeidsmiljø og at ingen blir skadet på jobben, sier Gjørup, som understreker at dette også har fullt fokus fremover. Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper. 2009-tall i mill. kr. 2008-tall i parentes: Omsetning: 3343 (5926) Driftsresultat – EBIT: 115 (192) Ordrereserve: 3329 (2822) Driftsmargin - EBIT: 3,4 % (3,2 %) Ansatte: 1230 (1500) Sykefravær: 4,7 % (5,3 %) H-verdi (arbeidsulykke med skade): 1,8 (6,0) Alle NCCs virksomheter i Norge omsatte i 2009 for 4,9 (7,2) milliarder kroner, og hadde totalt 1 790 (2 032) ansatte. NCC startet bygging av 131 (0) boliger i Norge og solgte 122 (8) boliger i egen regi. NCC Construction Norge er den eneste av de norske NCC-virksomhetene som redegjør økonomiske resultater. Hele NCC-konsernet omsatte for 51,8 (57,5) milliarder svenske kroner og fikk et resultat på 1,7 (2,4) milliarder svenske kroner i 2009. Detaljert informasjon fra regnskapet finnes på www.ncc.se/ir.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker