NCC Constructions resultat pr. 3. kvartal

NCC Construction Norge omsatte for 2477 millioner kroner og fikk et driftsresultat på 94 millioner kroner pr. 3. kvartal 2010.

Ordrereserven styrket seg med 40 prosent i forhold til samme periode i fjor og endte på 3,5 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Omsetningen er på nivå med foregående år, mens lønnsomheten er forbedret.

- Vi opplever økt aktivitet og etterspørsel på byggsiden, spesielt når det gjelder boliger, men også offentlige bygg. Innen anleggsvirksomheten er det god aktivitet, selv om konkurransen er tøff. For å møte konkurransen jobber vi kontinuerlig med å ha lave kostnader og drive effektivt, sier adm. dir. Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Av nye, store oppdrag i tredje kvartal er blant annet veiprosjektet Dalsfjordsambandet i Sogn og Fjordane, boliger ved Tou Park i Stavanger og omsorgsboliger for Bærum kommune.

Nøkkeltall NCC Construction Norge, med datterselskaper pr. 3. kvartal 2010 i mill. kr., 2009-tall i parentes:

Omsetning: 2477 (2446)
Driftsresultat - EBIT: 94 (83)
Driftsmargin - EBIT: 3,8 % (3,4 %)
Ordrereserve: 3512 (2488)
Ordreinngang: 2660 (2111)

Sykefravær (siste 12 mnd): 3,9 %
H-verdi (arbeidsulykke med fravær, siste 12 mnd): 5,9

Isolert sett ga 3. kvartal 2010 en omsetning på 868 (641) millioner kroner, driftsresultatet på 26 (24) millioner kroner og ordreinngangen på 958 (688) millioner kroner. 

Hele NCC-konsernet omsatte for 34 082 (40 061) millioner svenske kroner og fikk et driftsresultat på 1406 (1852) millioner svenske kroner pr. 3. kvartal 2010.

Kontaktpersoner
Adm. dir. Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf. +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2009 hadde NCC i Norge en omsetning på 4,9 milliarder kroner og rundt 1 800 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker