NCC deltar i moderniseringen av LKAB i Narvik

NCC Construction AS har inngått avtale med Leonhard Nilsen & Sønner om de bygningsmessige arbeidene på LKABs nye malmhavn i Narvik til en verdi av 248 millioner kroner.

Oppdraget utføres for Leonhard Nilsen & Sønner, som har hovedavtalen med LKAB. NCCs kontrakt omfatter alle bygningsmessige arbeider, hovedsakelig tunge betongkonstruksjoner og industribygg i stål. Prosjektet omfatter modernisering av malmlosseanlegget i Narvik som vil gi store miljø-, produksjons- og kvalitetsmessige gevinster for LKAB. For Narvik by vil miljøforbedringene også være betydelige, samtidig som store sentrumsnære arealer frigis til annen næringsutvikling. - Arbeidet med den nye malmhavnen i Narvik har allerede startet, med en total byggetid på tre år. NCC starter sin del av arbeidet i sommer, som på det meste vil sysselsette omkring 80 egne ansatte og 20–30 fra underentreprenører, sier distriktssjef Tor Nordstrøm. Det har vært arbeidet med å få på plass dette prosjektet i lang tid, og NCC er meget tilfreds med å ha fått oppdraget. Tidsmessig passer arbeidet godt i forhold til avslutning av andre større prosjekter i distriktet. For ytterligere informasjon kontakt: Tor Nordstrøm, distriktsjef, tlf.: +47 907 80 986 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner