NCC deltar i moderniseringen av LKAB i Narvik

NCC Construction AS har inngått avtale med Leonhard Nilsen & Sønner om de bygningsmessige arbeidene på LKABs nye malmhavn i Narvik til en verdi av 248 millioner kroner.

Oppdraget utføres for Leonhard Nilsen & Sønner, som har hovedavtalen med LKAB. NCCs kontrakt omfatter alle bygningsmessige arbeider, hovedsakelig tunge betongkonstruksjoner og industribygg i stål. Prosjektet omfatter modernisering av malmlosseanlegget i Narvik som vil gi store miljø-, produksjons- og kvalitetsmessige gevinster for LKAB. For Narvik by vil miljøforbedringene også være betydelige, samtidig som store sentrumsnære arealer frigis til annen næringsutvikling. - Arbeidet med den nye malmhavnen i Narvik har allerede startet, med en total byggetid på tre år. NCC starter sin del av arbeidet i sommer, som på det meste vil sysselsette omkring 80 egne ansatte og 20–30 fra underentreprenører, sier distriktssjef Tor Nordstrøm. Det har vært arbeidet med å få på plass dette prosjektet i lang tid, og NCC er meget tilfreds med å ha fått oppdraget. Tidsmessig passer arbeidet godt i forhold til avslutning av andre større prosjekter i distriktet. For ytterligere informasjon kontakt: Tor Nordstrøm, distriktsjef, tlf.: +47 907 80 986 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner