NCC donerte drone til museum

Report this content
Lese original

NCCs første drone, fra 2015, har nå blitt en museumsgjenstand. Den selvkonstruerte dronen, SkyHero Spyder 6, ble donert til Tekniska Museet i Stockholm tidligere i februar.

Bruken av droner har utviklet seg svært raskt de siste fem årene, og NCC har i dag en moderne og standardisert flåte som opereres av ca 60 NCC-dronepiloter.

Fra pioner til integrerte prosesser

- For 5 år siden var dette virkelig pionerarbeid. På disse årene har imidlertid bruken av droner blitt standardisert og svært vanlig i våre bygg- og anleggsprosjekter. Nå går vi fra innovasjonsfasen til at droner blir en integrert del av vår produksjon, sier spesialist for droner i NCC, Andreas Lydig.

Ved å eie og drifte dronene internt i NCC oppnås økt verdiskaping i prosjektene. Teknologien og kunnskapen som genereres gir muligheter til blant annet å visualisere, gjøre mengdeberegninger og foreta sikkerhetsinspeksjoner.

Digitalisering er en muliggjører

For NCC er digitalisering en muliggjører og handler om evnen til å bruke og skape verdier av den informasjonen vi skaper og har tilgang til. NCC arbeider bredt og skal være en drivende aktør i bransjen, både med å digitalisere egne prosesser, utvikle tjenester og for å styrke samarbeidet med eksterne parter.

Et eksempel på en vellykket digitalisering er utviklingen av vår dronevirksomhet.

- Nå som vi har fått en drone på museum er det vel riktig å si at vi har skapt historie, sier Lydig.

 

Tor Heimdahl
Head of media relations
+4722986800
tor.heimdahl@ncc.no

 

 

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia