NCC er skuffet over BE’s reaksjon

NCC Construction AS har i dag fått melding fra Statens Bygningstekniske Etat (BE) om at bedriften beholder sin sentrale godkjenning for anleggsvirksomheten, men er fratatt vesentlige områder for byggevirksomheten.

- Vi er skuffet over en så streng reaksjon, men er naturligvis glade for at anleggsvirksomheten kan drives som før, sier adm. dir. Sven Chr Ulvatne

Han viser til at det allerede i mars ble satt i verk en tiltaksplan som skal bidra til å gjenopprette tilliten, og få tilbake godkjenningen også for bygg. Det er satt inn store ressurser som vil komme hele NCC til gode i et omfattende forbedringsarbeid. – Vi arbeider godt i hele organisasjonen for å verifisere overfor BE at godkjenningen kan gis tilbake så fort som mulig, sier Ulvatne.

Tilbaketrekkingen innen byggesektoren gjelder alle tiltaksklasser som ansvarlig prosjekterende, kontrollerende for prosjektering, utførende og kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner. NCC har fremdeles sentral godkjenning som ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, og alle godkjenningsområder for anlegg, konstruksjoner og installasjoner

Konsekvensen av å miste sentral godkjenning er at selskapet må søke kommunen om godkjenning for hver byggesak, men bare for de områder som er nødvendige for gjennomføringen. I mange tilfeller benytter NCC firmaer og underentreprenører som allerede har sentral godkjenning, for eksempel en arkitekt som ansvarlig søker (SØK) og byggeteknisk rådgiver som ansvarlig for prosjekteringen (PRO). Da søker NCC selv ikke godkjenning innen disse funksjonene.

Gjennomføringen av forbedringsplanen har høyeste prioritet og vil påvirke hele organisasjonens arbeidsmetode og rutiner. Ulvatne understreker at NCC skal drive sin virksomhet videre som før, men at det blir en noe større arbeidsbyrde fordi det må søkes lokalt for hvert nytt byggeprosjekt.

- NCC Construction fortsetter å være en seriøs og ledende aktør i bransjen i Norge, med kompetente og engasjerte medarbeidere som kontinuerlig gjennomfører et stort antall gode og utfordrende prosjekter. Vår egen behandling av denne saken viser med all tydelighet at NCC er og vil være en foregangsbedrift i bransjen, sier Sven Chr. Ulvatne.

NCCs tiltakspakke skal sikre en raskest mulig forbedring av systemene, med særlig vekt på de forhold som BE har funnet mangelfulle. Kvalitetssikringen vil bli styrket både med personell og arbeidsmetoder.

Tiltakene omfatter økt kvalitetskontroll i prosjektene ved bruk av eksterne revisorer, klargjøring av ansvarsområder og ansvarsrett i prosjektene, bedre kontroll med bruk av underentreprenører, innskjerpede krav til bruk av NCCs ansvarsrett og gjennomgang og klargjøring av ledernes forhold til kvalitetssystemet.

Det Norske Veritas (DNV) er engasjert til å gjennomføre en full revisjon av interne systemer og kontrollrutiner. NCC rydder opp i, forenkler og strammer inn rutinene, og det er igangsatt arbeid med å utvikle en ny, enklere og mer effektiv kvalitetsplan. Samtidig skal ansatte i NCC bedre sin kunnskap om Plan- og bygningsloven.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker