NCC er tildelt samspillsentreprisen på Bardufoss Høgtun videregående skole

Lese original

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg for Bardufoss Høgtun videregående skole på Rustahøgda i Målselv kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 168 MNOK eks mva.

Samspillsentreprisen består av to faser:

Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget skal oppføres som passivhus og antas å få et brutto arealbehov på ca. 8.000 kvadratmeter. Skolen skal gi plass til rundt 450 elever og 120 ansatte, og erstatter eksisterende skolelokaler i Indre Troms.

- Vi er svært tilfreds med tildelingen av dette oppdraget, og det er spesielt hyggelig å kunne videreføre det gode samarbeidet med Troms fylkeskommune i en ny samspillskontrakt, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction. 

- Fylkesrådet er fornøyd med at avtale er på plass med NCC, slik at vi kan gå videre med planlegging av utdanningstilbudet i Midt-Troms, forteller fylkesrådsleder Line Fusdahl.

NCC er i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Senja videregående skole i Finnfjordbotn for Troms fylkeskommune og Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune. NCC bygger også Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, telefon +47 907 80 986
Avdelingsleder Bygg Svein Arne Sivertsen, NCC Construction, telefon +47 992 35 657
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, telefon +47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia