NCC er tildelt samspillsentreprisen på Bardufoss Høgtun videregående skole

Lese original

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg for Bardufoss Høgtun videregående skole på Rustahøgda i Målselv kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 168 MNOK eks mva.

Samspillsentreprisen består av to faser:

Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget skal oppføres som passivhus og antas å få et brutto arealbehov på ca. 8.000 kvadratmeter. Skolen skal gi plass til rundt 450 elever og 120 ansatte, og erstatter eksisterende skolelokaler i Indre Troms.

- Vi er svært tilfreds med tildelingen av dette oppdraget, og det er spesielt hyggelig å kunne videreføre det gode samarbeidet med Troms fylkeskommune i en ny samspillskontrakt, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction. 

- Fylkesrådet er fornøyd med at avtale er på plass med NCC, slik at vi kan gå videre med planlegging av utdanningstilbudet i Midt-Troms, forteller fylkesrådsleder Line Fusdahl.

NCC er i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Senja videregående skole i Finnfjordbotn for Troms fylkeskommune og Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune. NCC bygger også Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, telefon +47 907 80 986
Avdelingsleder Bygg Svein Arne Sivertsen, NCC Construction, telefon +47 992 35 657
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, telefon +47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia