NCC er vert for internasjonalt miljøsertifiseringsprogram

Lese original

4. og 5. juni vil NCC være vertskap for CEEQUAL-kurs i Norge. CEEQUAL er verdensledende miljøsertifiseringsprogram for anleggsprosjekter.

- Norge står overfor store infrastrukturprosjekter, og et internasjonalt anerkjent sertifiseringsprogram vil bidra til at de løsningene vi velger er bærekraftige og påvirker mennesker, dyr og naturen i minst mulig grad. Høy miljøkompetanse gir oss et konkurransefortrinn, sier konstituert regiondirektør, Rune Halvorsen i NCC Construction.

NCC har de siste årene bygget opp kompetanse på BREEAM, som er miljøsertifisering for blant annet kontor- og undervisningsbygg. De siste årene har selskapet overlevert flere BREEAM sertifisert bygg, og en rekke prosjekter er under bygging.

- Sverige har kommet lenger enn Norge når det gjelder miljøsertifisering, og jeg er overbevist om at vi vil følge Sverige på dette området. I vårt naboland har de aller fleste nye store byggprosjekter ambisiøse miljøambisjoner, og CEEQUAL blir brukt på stadig flere infrastrukturprosjekter, sier leder for energi og miljø, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen i NCC Construction.

CEEQUAL
Miljøsertifiseringsprogrammet CEEQUAL er et viktig verktøy både i planleggingen og gjennomføringen av infrastrukturprosjekter. Målsettingen med verktøyet er at byggherre og entreprenør skal lykkes med løsninger som gir bærekraftige gevinster både i forhold til miljø og samfunn.

- Godt miljøarbeid handler om god planlegging og kompetanse til å gjennomføre. CEEQUAL er en systematisk tilnærming, som bidrar til at sentrale beslutninger tas på riktig tid i planleggingen. I prosjektgjennomføringen gir CEEQUAL råd og veiledning på sentrale spørsmål, sier Strand-Hanssen.

Kurset som avholdes i NCCs lokaler i Østensjøveien 27 4.-5. juni vil være åpent for alle som ønsker å delta.

- I tillegg til egne ansatte vil vi også invitere aktuelle kunder og samarbeidspartnere. Konkurrenter som ønsker å delta kan også ta kontakt, sier Strand-Hanssen.

Green Asphalt®
I forretningsområdet NCC Roads utvikles det flere miljøprodukter, både i forhold til produksjon og veivedlikehold. Blant løsningene er produktet Green Asphalt®, som bidrar til 30 prosent lavere utslipp av CO2 i produksjonen. NCC er den største aktøren i det norske markedet på miljøvennlig lavtemperaturasfalt med den patenterte NCC Green Asphalt®.

Kontaktperson:

Leder for miljø og energi, dr. ing. Sigrid Strand-Hanssen, NCC Construction, tlf. 465 05 299

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia