NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer

Report this content
Lese original

5. september 2018, Oslo - Eidsivating lagmannsrett tilkjenner NCC 56,6 millioner kroner og gir NCC i stor grad medhold i ankesaken vedrørende byggeprosjektet Rosenlund på Lillehammer.

Beløpet tilkjent i lagmannsretten kommer i tillegg til 63,1 millioner kroner som NCC ble tilkjent i tingretten i mars i fjor. Dermed har NCC gjennom to rettsrunder fått gjennomslag for krav på til sammen 119,8 millioner inkludert renter. NCCs samlede krav for tingretten utgjorde 155,8 millioner kroner.

Medhold for andre gang

Etter dommen i tingretten valgte byggherresiden å anke saken til Eidsivating lagmannsrett, noe som ble fulgt opp av motanke fra NCC. I ankesaken ble NCC nå tilkjent ytterligere 56,6 millioner kroner fra byggherren.

NCC har i lagmannsrettens dom fått langt større medhold i sitt krav på kompensasjon for kostnader som tilkom som følge av endrede grunnforhold. I tillegg fikk NCC medhold i sitt krav om fristforlengelse som følge av endrede grunnforhold og flom. Dette medførte at byggherrens krav på dagmulkt bortfalt. NCC fikk også medhold i en rekke mindre endringskrav. Byggherren, på sin side, fikk ikke medhold i sine mangelskrav eller sitt krav som følge av garantikostnader mens tvisten pågikk.

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC i Norge
t: +47 951 30 693 e: Tor.Heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å skape vinnende prosjekter i samarbeid med våre kunder. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på NCC sin bransjeblogg for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner