NCC gjennomfører HMS Uka på digitale plattformer

Report this content
Lese original

NCC starter i dag sin årlige HMS-uke. Over 15 000 ansatte i NCC-konsernet retter denne uken fokuset på egen og kollegaers arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Digitale plattformer vil stå sentralt når medarbeidere “møtes” til oppstart av HMS Uka 2020. 

I løpet av uken skal alle ansatte delta på forskjellige aktiviteter som skal bidra til refleksjon om arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. Aktivitetene skal inspirere og gi kunnskap, som skal bidra til at vi når målet om null ulykker og et godt arbeidsmiljø i virksomheten. 

Digitale plattformer 
HMS Uka blir i år tilpasset den pågående koronasituasjonen. Det betyr at HMS Uka blir gjennomført på en trygg måte og i henhold til NCCs arbeid med å redusere spredningen av viruset. Aktiviteter blir i større grad flyttet utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale plattformer.  
 
Med digitale Teams-møter og webinarer blir aktuelle temaer presentert og diskutert. På agendaen står blant annet motivasjonsmøter, minikurs i selvledelse og bruk av hjemmekontor.  
 
- Arbeidsmiljø og sikkerhet er alltid viktig på arbeidsplassene våre. HMS Uka i år gir oss muligheten til å holde fokus på arbeidsmiljøet i en situasjon der endringer og justeringer stadig må gjennomføres, sier Per Jonsson, direktør NCC Civil Engineering og landansvarlig for NCC i Norge. 
 
Vernerunder 
I løpet av HMS Uka vil det også bli gjennomført en lang rekke vernerunder på byggeplassene rundt om i landet, hvor smittevern vil stå sentralt. 
 
NCC har siden 2011 gjennomført HMS-uke for å markere viktigheten av det HMS-arbeidet som hver dag gjennomføres ute i alle prosjekter og på våre kontorer. Jonsson understreker at arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen er et arbeid som gjøres hver dag, hele året. Målet er det samme: Godt arbeidsmiljø og sikkert arbeid med null skader. 

-NCC i Norge har en god utvikling med en positiv HMS-statistikk. Det vet vi når vi samles denne uken. Så tar vi med oss den positive energien inn i vårt daglige arbeid, sier Per Jonsson 

 

For ytterligere informasjon om HMS Uka 2020, kontakt: 

Morten Larsen, HMS-sjef NCC Civil Engineering Norway 
 t: +47 915 78 062 e: morten.larsen@ncc.no 

Tor Heimdahl, manager media relations NCC Norway,
t: + 47 951 30 692 e: tor.heimdahl@ncc.no


Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia