NCC hadde rekordhøy ordreinngang i 2006

NCC Construction AS hadde i 2006 en omsetning på 5,216 milliarder kr, som er en vekst på ca 20%. Driftsresultatet falt fra fjorårets rekordresultat på 175 til 155millioner kr (3%) fordi flere prosjekter ikke ga gode resultater. Ordreinngangen ble rekordhøy og økte med 34% til 6,9 milliarder kr.

- Resultatet er totalt sett ikke tilfredsstillende. Noen byggprosjekter i Oslo-området og ett større anleggsprosjekt vist for dårlige resultater. Vi har et betydelig forbedringspotensial og driver et kontinuerlig arbeid for å bedre inntjeningen og redusere risiko på prosjektene våre, sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne.

Han understreker at i et hektisk og begivenhetsrikt år har NCC styrket markedsposisjonen gjennom en sterk ordreinngang.

- Vi befester posisjonen vår som Norges ledede partneringentreprenør. Mer enn 25% av omsetningen kom innenfor partnering. Kontrakten på St. Olav til en verdi av 928 millioner kr er et godt bevis på dette. Både offentlige og private kunder innser nå at samarbeidsformen gir bedre resultater, og vi arbeider på vår side med å gi formen et stadig bedre innhold, sier Ulvatne.

Mangel på ressurser er en flaskehals i bygg- og anleggsmarkedet. Før denne flaskehalsen oppsto var NCC allerede i gang med aktiv satsing på internasjonale innkjøp og innleie av tjenester. Dette har hjulpet oss med å lette presset.

- NCC samarbeider med seriøse norske bemanningsbyråer som sikrer kvalifisert arbeidskraft til prosjektene våre. Vi har skaffet oss full kontroll med arbeidsbetingelser, lønninger og boforhold og satt fokus på helse, miljø og sikkerhet for våre utenlandske arbeidere. For NCC er det viktig å ha et godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene om disse spørsmålene, sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner