NCC har vunnet funksjonskontrakt på Senja

NCC Construction AS har fått i oppdrag av Statens Vegvesen å utføre drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet for kontraktsområde Senja. Kontrakten har en verdi på 69,6 millioner kroner.

Oppdraget har en varighet på 4 år, og har oppstart i september i år. Det er totalt 510 km riks- og fylkesveger som NCC nå får ansvar for ettersyn, vedlikehold og drift av. De klimatiske forhold tilsier at hovedtyngden av arbeidene er forbundet med vinterdrift hvor snørydding og brøyting er en betydelig del av oppdraget. - Da Statens Vegvesen i januar 2003 startet med konkurranseutsetting av dette markedet, fant vi det interessant å være med. Blant annet har de erfaringer som NCC har gjort på dette markedet i Oslo by og i Sverige bidratt til at vi har valgt å konkurrere om disse oppdragene også på landsbasis. Vi ser at slike funksjonskontrakter vil bli tatt i bruk i større grad og på flere områder i tiden som kommer, og dette oppdraget er i så måte en satsing for fremtiden , sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Region Anlegg, Nord. For ytterligere informasjon kontakt: Tor Nordstrøm, distriktssjef, tlf.: +47 907 80 986 Alfon Karlsen, prosjektleder, tlf.: +47 992 51 774 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker