NCC Industry overtarmobilknusing fra Carl C. Fon

Report this content
Lese original

Virksomheten med mobilknusing i Carl C. Fon AS overføres fra 1. april til NCC Industry AS. NCC Industry er Nordens største aktør innen pukk og grus og er den største aktøren innen mobilknusing av steinmaterialer i Sverige. Virksomhetsoverdragelsen fra det NCC-eide selskapet Carl C. Fon til NCC Industry er starten for en større satsning på mobilknusing også i Norge.

Enheten for mobilknusing vil inngå i NCC Industry sin divisjon Steinmaterialer og vil ledes av Area Manager Ronny Sørås. Enheten for mobilknusing vil ha en solid maskinpark og NCC Industry vil videreutvikle sin markedsposisjon med ambisjoner om lønnsom vekst de kommende årene.

- Vi har ambisjoner om å være en sentral aktør i markedet for mobilknusing. Vi vil i tillegg selvfølgelig være en intern leverandør for virksomheten i NCC, men har vekstambisjoner som vil gjøre oss til en konkurransedyktig aktør markedet for mobilknusing, sier Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i Norge.

Virksomhetsoverdragelsen er i tråd med strategien til Carl C. Fon AS om å bygge videre og styrke kjernevirksomheten i selskapet. Vi er en betydelig maskinentreprenør på Østlandet med mange dyktige medarbeidere og lange tradisjoner som nå spisser virksomheten for fremtiden i et spennende og attraktivt marked, sier daglig leder i Carl C. Fon, Fredrik Amundrød.

NCC Industry har i dag virksomhet i Divisjon Steinmaterialer fra Trøndelag og sørover i Norge. Totalt har virksomheten 10 pukkverk og med virksomhetsoverdragelsen fra Carl C. Fon AS vil divisjon Steinmaterialer ha omlag 85 ansatte.

Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC Norge AS
t: 951 30 693 e: Tor.Heimdahl@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia