NCC kjøper Murerfirma Jan E. Engebretsen i Østfold

Lese original

NCC har inngått avtale med Murerfirma Jan E. Engebretsens eiere om kjøp av 100 prosent av selskapet. Murerfirma Jan E. Engebretsen AS er et solid og kompetent fagmiljø innen mur, puss og flis i Fredrikstad og vil således bidra til å styrke NCC i Østfold.

- Vi er svært tilfreds med denne avtale. Murerfirma Jan E. Engebretsen har et godt renommé og en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Vi har en offensiv vekststrategi i Norge, og kjøp av solide bedrifter med høy kompetanse er en del av denne strategien. Sammen med Murerfirma Jan E. Engebretsen vil NCC styrke sin konkurransekraft i Østfold, sier distriktssjef Lars Eivind Karlsen i NCC Construction.

Murerfirma Jan E. Engebretsen vil inngå som en enhet i NCCs distriktskontor i Østfold, men vil bestå som egen resultatenhet og beholder dagens ledelse.

Oppkjøp for felles vekst

NCC er opptatt av at oppkjøpskandidatene skal vise til gode resultater, ha solid kompetanse, vekstpotensial og kultur og verdier som sammenfaller med NCC.

- Murerfirma Jan E. Engebretsen og de ansatte vil bidra til å styrke vår konkurransekraft og bidra til lønnsom vekst i Østfold, sier Karlsen.

- Vi er trygge på at vi går en spennende fremtid i møte sammen med NCC. Vi har samarbeidet med selskapet over lang tid og kjenner dem og deres planer godt. For våre ansatte betyr NCC flere muligheter – for personlig utvikling, økt forutsigbarhet og tilgang til flere prosjekter, sier styrets leder Rune Gundersen i Murerfirma Jan E. Engebretsen.

Etter oppkjøpet vil den nye organisasjonen i Østfold bestå av 50 personer, hvorav 18 kommer fra Murerfirma Jan E. Engebretsen AS.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef, Lars Eivind Karlsen, NCC Construction, tlf. +47 917 99 950
Kommunikasjonssjef, Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia