NCC kjøper Per Nordhagen Entreprenørforretning AS

Lese original

NCC Construction Norge har kjøpt Per Nordhagen Entreprenørforretning AS. Selskapet jobber med kommunaltekniske oppgaver som rehabilitering og installasjon av vann og avløp i Oslo og Akershus.

Per Nordhagen Entreprenørforretning AS har 10 ansatte og omsatte for rundt 16 millioner kroner i fjor. Selgere er familien Nordhagen.

- NCC har en vekstrategi og vi ønsker å styrke vår posisjon i Oslo og Akershus. Kjøpet av Per Nordhagen Entreprenørforretning er et skritt for å sikre at vi lykkes. NCC får tilført kompetanse som vil føre til enda bedre konkurransekraft i flere av våre nisjer. Nordhagen og NCC har i mange år samarbeidet godt og vi vil i årene framover dra enda støtte nytte av dette, sier Håkon Tjomsland, som har ansvaret for NCC Constructions anleggsvirksomhet i Norge.

Per Nordhagen Entreprenørforretning blir drevet videre av de tidligere eierne og beholder navnet.

Kontaktpersoner
Regiondirektør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf +47 901 19 363.
Daglig leder Anders Nordhagen, tlf +47 913 25 347.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf.: +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner