NCC-kontrakt på 55 mill for rehabilitering avVøyensvingen 20-22

NCC har inngått en totalentreprisekontrakt på ca 55 MNOK med Oslo kommune, bydel Sagene-Torshov, om rehabilitering av Vøyensvingen 20-22.

Vøyensvingen 20-22 består i dag av to bygg med trygdeleiligheter, en barnehage i hvert bygg samt dagsenter. De ett-roms trygdeleilighetene skal bygges om til to-roms omsorgsboliger for psykiatrien. Ombyggingen vil medføre utvidelse av de to eksisterende barnehagene for å gi flere barnehageplasser. Dagsenteret for psykiatri ombygges for en bedre tilpasning til dagens bruk. I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet vil utomhusområdene gjennomgå en oppgradering som tilpasses endret bruk. Prosjektering og forberedende arbeider er allerede igangsatt med planlagt ferdigstillelse i august 2003. - Prosjektet skal husbankfinansieres noe som vil medføre at en av de store utfordringene vil bli å tilpasse ny planløsning, i henhold til Husbankens retningslinjer, i eksisterende bygninger, sier prosjektleder Erik Monsen i en kommentar. For ytterligere informasjon: Prosjektleder Erik Monsen, tlf 23 23 30 19 / 913 57 426 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 55 Mrd NOK i 2020 og nærmere 14 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker