NCC-kontrakter på 140 MNOK for drift og vedlikehold av Oslo-veier

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune, Samferdselsetaten, om drift og vedlikehold av veier i Oslo sentrum i 4 år fremover. Kontrakten er på ca 120 MNOK og omfatter både sommer- og vinterdrift.

Kontrakten omfatter ansvar for et veinett på totalt 278 km. De viktigste oppgavene er vinterdrift, brøyting og strøing, eventuelt bortkjøring av snø. I tillegg kommer vårrengjøring, daglige renhold i indre sentrum og tømming av avfall og papirkurver langs veiene. Vaktberedskap og typiske sommeraktiviteter som sluktømming og mindre asfalt- og vedlikeholdsarbeider inngår også i kontrakten. Maskinelt og manuelt renhold hver natt i indre sentrum omfatter parker samt vei- og gangarealer i områdene rundt Oslo S og Slottsparken. NCC har også inngått en kontrakt på ca 20 MNOK som omfatter helårs funksjonsansvar for Oslo vest. Kontrakten gjelder for ett år. Oppdraget omfatter et veinett på 272 km i området Lysaker/Skøyen i sør til Tryvann i nord, og fra Bærums grense i vest til Nydalen/Maridalen i øst. - Oslo kommune konkurranseutsatte for få år siden drift og vedlikehold av kommunale veier. Med disse kontraktene befester NCC sin posisjon og konkurransekraft i Oslo-området innen dette markedssegmentet, sier regionsdirektør i NCC Petter Moe i en kommentar. For ytterligere informasjon: Petter Moe, regionsdirektør, tlf. 23 23 30 71 / 415 50 764 Arne Holsing, prosjektsjef, tlf. 23 23 30 75 / 90119345 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker