• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC-kontrakter på 140 MNOK for drift og vedlikehold av Oslo-veier

NCC-kontrakter på 140 MNOK for drift og vedlikehold av Oslo-veier

Report this content

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune, Samferdselsetaten, om drift og vedlikehold av veier i Oslo sentrum i 4 år fremover. Kontrakten er på ca 120 MNOK og omfatter både sommer- og vinterdrift.

Kontrakten omfatter ansvar for et veinett på totalt 278 km. De viktigste oppgavene er vinterdrift, brøyting og strøing, eventuelt bortkjøring av snø. I tillegg kommer vårrengjøring, daglige renhold i indre sentrum og tømming av avfall og papirkurver langs veiene. Vaktberedskap og typiske sommeraktiviteter som sluktømming og mindre asfalt- og vedlikeholdsarbeider inngår også i kontrakten. Maskinelt og manuelt renhold hver natt i indre sentrum omfatter parker samt vei- og gangarealer i områdene rundt Oslo S og Slottsparken. NCC har også inngått en kontrakt på ca 20 MNOK som omfatter helårs funksjonsansvar for Oslo vest. Kontrakten gjelder for ett år. Oppdraget omfatter et veinett på 272 km i området Lysaker/Skøyen i sør til Tryvann i nord, og fra Bærums grense i vest til Nydalen/Maridalen i øst. - Oslo kommune konkurranseutsatte for få år siden drift og vedlikehold av kommunale veier. Med disse kontraktene befester NCC sin posisjon og konkurransekraft i Oslo-området innen dette markedssegmentet, sier regionsdirektør i NCC Petter Moe i en kommentar. For ytterligere informasjon: Petter Moe, regionsdirektør, tlf. 23 23 30 71 / 415 50 764 Arne Holsing, prosjektsjef, tlf. 23 23 30 75 / 90119345 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Abonner

Dokumenter og linker