NCC med nye kontrakter for utomhusarbeider

Report this content
Lese original

NCC skal utføre utomhus drift og skjøtsel ved Politiets nye nasjonale beredskapssenter på Taraldrud sør for Oslo, og har også inngått kontrakt for utomhusarbeider med Oslo kommune, Omsorgsbygg. Kontaktene har en samlet verdi på 27,2 MNOK.

Kontrakten som er inngått med Politiets Fellestjenester innebærer helårsdrift, som vil si både grøntskjøtsel og vinterdrift ved beredskapssenteret som ligger i Nordre Follo kommune. Kontrakten krever stor grad av fagkompetanse, og gir blant annet arbeid både for NCCs gartnere og arborister.

– Vi gleder oss til å starte arbeidene, vise frem hva vi er gode for, og til å utvikle samarbeidet med det som for oss er en ny byggherre, sier områdesjef Svein Nilsplass i NCC i Oslo.

Avtalen har en varighet på tre år med opsjon på inntil tre år, og har en stipulert verdi på 16,8 MNOK.
 

Oslo kommune
NCC har nylig også inngått en fireårig rammeavtale med Oslo kommune, Omsorgsbygg for kjøp av utomhusarbeider drift, hovedsakelig mindre anleggsarbeider.

– NCC har allerede en kontrakt om skjøtsel av grøntarealer på deler av Oslo kommunes eiendommer, og vi har også hatt denne rammeavtalen tidligere. Oslo kommune er en viktig kunde for oss, og det er gledelig at vi nå er tilbake på denne rammeavtalen, sier Nilsplass.

Avtalen går over fire år og har en stipulert verdi på 10,4 MNOK.

Arbeidene starter opp i løpet av vår og sommer 2020.

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Svein Nilsplass, Områdesjef Oslo, NCC Infrastructure
e: svein.nilsplass@ncc.no, t: +47 917 17 046

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
e: robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia