NCC med stor asfaltkontrakt i Møre og Romsdal

Report this content
Lese original

NCC Industry AS har denne uken signert kontrakt med Skanska om asfaltering på Fv. 659 Nordøyveien i Møre og Romsdal. Oppstart for NCCs del av prosjektet er sen-sommeren 2020 og arbeidet skal ferdigstilles våren 2022.

- Vi er godt fornøyd med å lande dette prosjektet. Selv om det er litt langt fram i tid, er det et viktig prosjekt for oss. Jeg må berømme anbudsteamet i NCC. Det har vært et omfattende prosjekt å regne på, så det er veldig positivt at vi fikk dette i havn før jul, sier Joar Caspersen, administrerende direktør i NCC Industry.

Prosjektet er for NCC tredelt, der første fase er leveranse av materialer til damkjerner, andre fase er fuktisolering av bruer og tredje fase er asfaltering på vei, bruer og tunneler. Til sammen skal det legges 90 000 tonn asfalt.

- Dette er et svært spennende og stort infrastrukturprosjekt og vi er fornøyd med å kunne bidra på dette. Vi er alle involverte spente på å komme i gang, sier prosjektleder Jøl Arne Suggelia i NCC Industry.

Fv. 659 Nordøyveien vil knytte Nordøyane til fastlandet via sjøfyllinger, undersjøiske tunneler og bruer. Det skal til sammen bygges 13 kilometer undersjøisk tunell, fordelt på tre tuneller. I tillegg kommer 8 kilometer vei i dagen, hvorav tre bruer. 

Tor Heimdahl
Head of media relations
+47 95 13 06 93
tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia