NCC moderniserer sykehjem i Vaksdal

NCC Construction AS har inngått kontrakt på 23 millioner kronere med Vaksdal kommune på ombyggingen av Vaksdal Sjukeheim.

Eksisterende Vaksdal Sjukeheim skal bygges om fra 2-sengs til 1-sengs rom. Bygget har et areal på ca. 2.900 m2. Kontrakten er en totalentreprise, basert på et forprosjekt og funksjonsbeskrivelser utarbeidet av byggherren. Byggetiden er ett år og arbeidet skal være ferdig i mai 2004. På det meste vil det være engasjert inntil 25 personer i prosjektet. Av det eksisterende bygget vil stort sett bare de plasstøpte bærekonstruksjonene og taket stå igjen, etter at rivearbeidene er utført. Det ferdige bygget vil av denne grunn fremstå som et nybygg. Prosjektet ble vunnet i åpen anbudskonkurranse og blir det andre prosjektet NCC utfører for Vaksdal Kommune på kort tid. I september 2002 overleverte nemlig NCC Daletunet Omsorgssenter, en totalentreprise på ca. 57 mill. Kontaktpersoner: Trygve Mo, distriktssjef i Bergen +47 55 59 98 37 eller +47 918 37 413 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker