NCC og Franzefoss testet felles krisescenario

Report this content
Lese original

«En bil har krasjet inn i gasstanken, sjåføren er bevisstløs og det er røykutvikling med fare for brann på fabrikken». Dette var scenariet ansatte ved NCCs asfaltfabrikk og Franzefoss pukkverk i Trondheim brått måtte håndtere.

SE FILM PÅ YOUTUBE: Beredskapsøvelser kan forebygge
https://www.youtube.com/watch?v=1TSHl0LN-rg

NCCs asfaltfabrikk avdeling Lia i Trondheim er lokalisert rett ved siden av Franzefoss pukkverk, og ansatte ved begge enheter var involvert i øvelsen der en nylig simulerte en kritisk situasjon på anleggsområdet.

Midt i arbeidsdagen fikk de rundt 15 medarbeiderne fra begge selskap melding om den alvorlige hendelsen med en forulykket person, og nødvendige beredskaps- og varslingsrutiner ble iverksatt. Området ble blant annet avstengt for kunder, ansatte ble evakuert på grunn av eksplosjonsfare, og brann- og redningsetater ble tilkalt.

Erfaringene fra øvelser som dette er svært nyttige, forteller HMS-sjef Bjørn Ottar Ramstad i NCC Industry.

-Øvelsen viser at det er mye vi er gode på og har på plass innen beredskap og varsling, samtidig at vi fremdeles har deler vi kan bli bedre på. På et verk som dette er det blant annet nyttig å erfare hvordan samarbeidet mellom NCC og Franzefoss innen varsling, førstehjelp og redningsarbeide fungerer, sier han.

- Skaper trygghet
Kriseøvelser bidrar først og fremst å skape trygghet, og at man har et system som bidrar til å berge liv den dagen det eventuelt blir nødvendig, sier beredskapsrådgiver Stig Cato Magnussen i Trøndelag Brann- og Redningstjeneste.

- Det er svært viktig å være forberedt for den dagen en faktisk får en hendelse. Gjennom en øvelse får en bli trygg på det en kanskje har lært før, så får vi sett at ting faktisk fungerer, og vi får også avdekket forbedringspotensialer, sier Magnussen.

Øvelser virker også inn på forebygging og at medarbeidere har en risikobevisst adferd, ifølge beredskapsrådgiveren.


MEDIEKONTAKT:

Bjørn Ottar Ramstad, HMS Sjef NCC Industry, 
e: bjorn.ottar.ramstad@ncc.no, t: +47 
924 33 078 

Stig Cato Magnussen, Beredskapsrådgiver Trøndelag
Brann- og Redningstjeneste, t: +47 917 60 083

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver i NCC
e:
robin.stenersen@ncc.no , t: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 54 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia