NCC øker fotavtrykket på NTNU

Lese original

- Flere megatrender vil påvirke norske entreprenørselskapers konkurransekraft i årene som kommer. Kampene om å ha de dyktigste medarbeidere blir den viktigste å vinne. Våre nye medarbeidere vil være avgjørende for vår fremtidige konkurranseevne, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

I oktober og november har både ledelsen og HR-spesialister gjennom en serie arrangementer besøkt NTNU, for å skape relasjoner til studenter som kan passe til en fremtidig jobb i NCC.

- Vi skal rekrutter til både bygg og anlegg, men behovet i nær fremtid er aller størst innen anlegg. Vi har en klar strategi om å ta inn både studenter og nyutdannede hvert år, slik at de kan utvikle seg hos oss og lære å kjenne NCC, sier Tjomsland.

Muligheter

Gjennom høsten har det blitt meget klart for NCCs representanter på NTNU at entreprenør delen av bygg- og anleggsbransjen har økt sin popularitet blant studentene. Studentene som allerede har valgt bygg og anlegg viser økt interesse for NCC og mulighetene som finnes hos en entreprenør. I tillegg er det en økende interesse fra studenter som er tidlig i sitt utdanningsløp innen petroleum, og som i løpet av kort tid må velge å fortsette den retningen eller justere studieretningen sin mer mot bygg og anleggsfag.

-De studentene vi snakker med tiltrekkes i stor grad av NCCs størrelse og vil høre mer om de karrieremulighetene som finnes. Hos oss er man ikke låst i en rolle, derimot vektlegger vi høy grad av involvering og å gi ansvar tidlig, sier HR-sjef Trond Håvard Brunes i NCC Construction, divisjon Anlegg.

Lek, moro og alvor

Gjennom hektiske høstmåneder har NCC gjennomført bedriftspresentasjoner, pratet med NTNU-studenter på stand, speed-datet og gjennomført workshop med teamarbeid i fokus.

-Det er utvilsomt mange dyktige studenter. Derfor er det viktig å treffes i ulike situasjoner for å bli godt kjent. Vi skal bli kjent med studentene og studentene skal bli kjent med oss. For oss er det viktig at fremtidige NCCere vil passe godt inn i selskapet. Derfor må de for eksempel ha riktig profil og ha et sett av verdier som samstemmer med våre, sier Brunes.

Målet er å tilby aktuelle studenter plass i NCCs Karriere- og rekrutteringsprogram (KR) for studenter, og tilbud om ansettelse til studenter som er inne i sitt siste studieår.

-Vi er godt i gang med rekrutteringen og flere av de mange spennende studentene vi har truffet vil få tilbud om deltakelse i vårt KR-program eller tilbud om fast ansettelse, sier Brunes.

Kontaktinformasjon:

HR-sjef i NCC Construction, divisjon Anlegg, Trond Håvard Brunes, telefon +47 922 61 122

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia