NCC øker fotavtrykket på NTNU

Report this content
Lese original

- Flere megatrender vil påvirke norske entreprenørselskapers konkurransekraft i årene som kommer. Kampene om å ha de dyktigste medarbeidere blir den viktigste å vinne. Våre nye medarbeidere vil være avgjørende for vår fremtidige konkurranseevne, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

I oktober og november har både ledelsen og HR-spesialister gjennom en serie arrangementer besøkt NTNU, for å skape relasjoner til studenter som kan passe til en fremtidig jobb i NCC.

- Vi skal rekrutter til både bygg og anlegg, men behovet i nær fremtid er aller størst innen anlegg. Vi har en klar strategi om å ta inn både studenter og nyutdannede hvert år, slik at de kan utvikle seg hos oss og lære å kjenne NCC, sier Tjomsland.

Muligheter

Gjennom høsten har det blitt meget klart for NCCs representanter på NTNU at entreprenør delen av bygg- og anleggsbransjen har økt sin popularitet blant studentene. Studentene som allerede har valgt bygg og anlegg viser økt interesse for NCC og mulighetene som finnes hos en entreprenør. I tillegg er det en økende interesse fra studenter som er tidlig i sitt utdanningsløp innen petroleum, og som i løpet av kort tid må velge å fortsette den retningen eller justere studieretningen sin mer mot bygg og anleggsfag.

-De studentene vi snakker med tiltrekkes i stor grad av NCCs størrelse og vil høre mer om de karrieremulighetene som finnes. Hos oss er man ikke låst i en rolle, derimot vektlegger vi høy grad av involvering og å gi ansvar tidlig, sier HR-sjef Trond Håvard Brunes i NCC Construction, divisjon Anlegg.

Lek, moro og alvor

Gjennom hektiske høstmåneder har NCC gjennomført bedriftspresentasjoner, pratet med NTNU-studenter på stand, speed-datet og gjennomført workshop med teamarbeid i fokus.

-Det er utvilsomt mange dyktige studenter. Derfor er det viktig å treffes i ulike situasjoner for å bli godt kjent. Vi skal bli kjent med studentene og studentene skal bli kjent med oss. For oss er det viktig at fremtidige NCCere vil passe godt inn i selskapet. Derfor må de for eksempel ha riktig profil og ha et sett av verdier som samstemmer med våre, sier Brunes.

Målet er å tilby aktuelle studenter plass i NCCs Karriere- og rekrutteringsprogram (KR) for studenter, og tilbud om ansettelse til studenter som er inne i sitt siste studieår.

-Vi er godt i gang med rekrutteringen og flere av de mange spennende studentene vi har truffet vil få tilbud om deltakelse i vårt KR-program eller tilbud om fast ansettelse, sier Brunes.

Kontaktinformasjon:

HR-sjef i NCC Construction, divisjon Anlegg, Trond Håvard Brunes, telefon +47 922 61 122

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia