NCC øker omsetningen

Lese original

NCC i Norge leverer et resultat på MNOK 39 (161) i 2015, av en omsetning på MNOK 8.898 (8.255). NCC Construction Norway opplever svakere lønnsomhet, med et resultat på MNOK -39 (134) i 2015. Ordreinngang og ordrereserve er noe lavere enn i 2014.  

I fjerde kvartal leverer NCCs selskaper i Norge en økt omsetning i forhold til foregående periode, MNOK 2.463 (2.363), og resultatet ble MNOK -1 (55). Ordreinngangen ble lavere, MNOK 1.202 (4.044) etter en rekord i ordreinngangen i 2014.

- Utvikling i 2015 har vært svakere enn forventet. Resultatet i Norge trekkes ned av nedskrivninger i avsluttede prosjekter i byggvirksomheten, som ble igangsatt før 2013, og som følge av restruktureringskostnader innen boligutvikling, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland.

- Konsolidert byggvirksomhet – god drift i anlegg

NCC Constructions omsetning i 2015 var MNOK 5.838 (6.183), ned 5,6 prosent fra 2014 og resultatet endte på MNOK -39 (134). Årets ordreinngang var MNOK 4.244 (7.028), og ordrereserve per 31. desember var MNOK 5.309 (6.910). I fjerde kvartal 2015 endte omsetningen på MNOK 1.632 (1.838), og driftsresultatet ble MNOK 22 (41). Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 851 (3.490).

Nedgangen i ordreinngang skyldes i hovedsak at det i fjerde kvartal 2014 ble inngått to kontrakter med samlet verdi på MNOK 2.183. Kvartalsresultatet reduseres først og fremst på grunn av lavere omsetning og prosjektjustering. Årsresultatet er påvirket av prosjektjusteringer som ble gjennomført i tredje kvartal. Nedjusteringene i tredje kvartal var relatert til avsluttede prosjekter som starter før 2013.

God produksjon i industrivirksomheten

I fjerde kvartal har NCC Roads hatt god produksjon av både steinmaterialer og asfalt. I veiservice har driften av veiservicekontraktene gått som planlagt. Uvær og flom har gitt en del tilleggsarbeid.

Storsatsing på Valle Hovin

I 2015 har NCC Property Development kjøpt tomt av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS på Valle Hovin, med mulighet for å utvikle og bygge 60.000 kvm kontorbygg og solgt Lysaker Polaris til Storebrand Eiendomsfond. Gjennom året har selskapet arbeidet med å utvikle eksisterende eiendommer og optimalisere utviklingsporteføljen.

Godt salg i boligprosjekter

Boligutviklingsorganisasjonene i Norge og Danmark ble slått sammen 1. februar 2015, under ledelse av administrerende direktør Torben Modvig. NCC Bolig har i løpet av året konsolidert virksomheten i Norge, med fokus på salg av ferdigstilte boliger og avhending av byggerettigheter. Av ferdigstilte prosjekter er samtlige enheter i Cresendo i Bergen og Hukenbekken i Asker solgt og overlevert. I Sandnes er 84 prosent av enhetene i Sanz Terrasse solgt og overlevert. I de to pågående prosjektene, Wessels Hus på Lillestrøm og Lonaparken byggetrinn 1 i Bergen er salgsgraden henholdsvis 86 og 62 prosent.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Okt.-des. 2015 Okt.-des. 2014 Helår 2015 Helår 2014
Ordreinngang 1 202 4 044 6 643 8 990
Ordrereserve 7 088 8 432 7 088 8 432
Omsetning 2 463 2 363 8 898 8 255
Driftsresultat (EBIT) -1 55 39 161
Driftsmargin (EBIT %) -0,0 2,3 0,4 2,0
Antall ansatte* 2 457 2 348

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction Norway AS:

Millioner kroner Okt.-des. 2015 Okt.-des. 2014 Helår 2015 Helår 2014
Ordreinngang 851 3 490 4 244 7 028
Ordrereserve 5 309 6 910 5 309 6 910
Omsetning 1 632 1 838 5 838 6 183
Driftsresultat (EBIT) 22 41 -39 134
Driftsmargin (EBIT %) 1,3 2,2 -0,7 2,2

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Okt.-des. 2015 Okt.-des. 2014 Helår 2015 Helår 2014
Ordreinngang 20 094 17 065 59 681 56 371
Omsetning 22 004 17 321 59 671 52 226
Driftsresultat (EBIT) 1 596 1 015 2 902 2 392
Driftsmargin (EBIT %) 7,4 5,9 4,9 4,6

NCC Construction og arbeidsmiljø

NCC har en null-visjon for alle som jobber på en NCC-byggeplass, og det legges ned betydelige ressurser for å skape en sikker arbeidsplass. NCC inkluderer underentreprenører i alt HMS arbeid. I august gjennomførte NCC Construction for femte år på rad en HMS-uke.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. januar-31. desember 2015, inkludert underentreprenører, var 3 og sykefraværet var 5 prosent. Tallene for 2014 var henholdsvis 2,9 og 4,3.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, NCC Norge, telefon + 47 951 30 693

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia