NCC øker omsetningen og styrker samtidig vekstambisjonene i Norge

Lese original

NCC i Norge leverer økt omsetning i 2011 og øker ordrereserven. Samtidig definerer NCC-konsernet Norge som et viktig vekstmarked, hvor NCC skal vokse innen samtlige virksomhetsområder.

NCC i Norge leverte i 2011 en omsetning på MNOK 6 083. Driftsresultatet er MNOK 72. Ordreinngangen og ordrereserven var henholdsvis MNOK 6 281 og MNOK 4 948, en økning på henholdsvis MNOK 785 og MNOK 192.

-Vi er fornøyd med økt ordrereserve i vår norske virksomhet og vi styrker samtidig våre vekstambisjoner. Det vil vi gjøre gjennom både organisk vekst og oppkjøp, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction og landansvarlig for NCC i Norge.

NCC Constructions omsetning i 2011 var MNOK 4 219, en økning på 15,9 prosent sammenlignet med 2010. Driftsresultatet for hele året endte på MNOK 5.

-I NCC Construction er vi ikke fornøyd med 2011 sett under ett. Men vi er fornøyd med at året ender med et positivt kvartal. Vi har en bra ordreinngang i fjerde kvartal, og vi tar med oss MNOK 3 426 i ordrereserve inn i 2012. Det gir oss en god start, og vi opprettholder en langsiktig vekststrategi i Norge, sier Gjørup.

Omsetningen og driftsresultatet i 2010 var henholdsvis MNOK 3 640 og MNOK 123.

NCC Roads har hatt god kapasitetsutnyttelse og høy produksjon i fjerde kvartal, som følge av mildt og tørt vær. I 2011 er det totalt produsert 1,25 millioner tonn asfalt. Selskapet har jobbet systematisk med å styrke konkurransekraften innen Pukk og grus og Veiservice. Gjennom året er det gjennomført endringer i rutiner og arbeidsmetoder, noe som bidrar til økt effektivitet og lønnsomhet.

– Året har vært preget av høy produksjon innen vår asfaltvirksomhet og vi har styrket vår konkurransekraft innen Pukk og grus og Veiservice. Videre har saken vedrørende ulovlig prissamarbeid i Trøndelag vært en belastning for oss. NCC er et verdistyrt selskap og vi aksepterer ikke brudd på verken lover eller interne retningslinjer. Kartellsaken er fortsatt under behandling og vi jobber nå med å gi en tilbakemelding på Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon i saken. Frist for tilbakemelding er satt til 1. mars, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development har hatt fokus på utleie og arbeidet for byggestart av to større prosjekter i januar, Stavanger Business Park og Østensjøveien 27 i Oslo. I tillegg har selskapet vurdert et stort antall nye investeringer.

-Vi avsluttet 2011 godt, og la grunnlag for bestilling av to totalenterpriser i januar. Jeg opplever at markedet for næringseiendom i 2011 var nervøst, og langt mer forsiktig enn vi antok ved inngangen til året. Januar har imidlertid vært preget av en betydelig økning i transaksjoner. Jeg er positiv til markedet i 2012, og vi ser på flere spennende prosjekter, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig avsluttet 2011 sterkt. Fjoråret endte totalt med 180 salg og 197 igangsettelser. Boligenheten i NCC opplever et godt marked innenfor sine segmenter og har en økende portefølje. Med bakgrunn i urolighetene i verdensøkonomien, og strengere utlånskrav til boligkjøpere i Norge, gjør selskapet enkelte risikoreduserende tiltak. Blant annet vil en prosess med flere byggetrinn redusere risikoen i hvert prosjekt.

-Vi er fortsatt positiv til utviklingen fremover og spesielt innenfor de segmenter hvor vi opererer. Det er et grunnleggende underskudd på igangsettelse av nye boligprosjekter, og vi bedømmer at boliglånsrenten vil holde seg lav fremover, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Helår 2011 Helår 2010
Ordreinngang 6 281 5 496
Ordrereserve 4 948 4 756
Omsetning 6 083 5 345
Driftsresultat (EBIT) 72 134
Driftsmargin
(EBIT %)
1,2 % 2,5 %
Antall ansatte* 1777 1661

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Okt.-des. 2011 Okt.–des. 2010 Helår 2011 Helår 2010
Ordreinngang 1 222 969 4 317 3 664
Ordrereserve 3 426 3 354 3 426 3 354
Omsetning 1 338 1 130 4 219 3 640
Driftsresultat (EBIT) 20 28 5 123
Driftsmargin
(EBIT %)
1,5 % 2,5 % 0,1 % 3,4 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Helår 2011 Helår 2010
Ordreinngang 49 956 46 070
Omsetning 45 353 41 440
Driftsresultat (EBIT) 1 741 1 890
Driftsmargin
(EBIT %)
3,8 % 4,6 %

NCC og arbeidsmiljø

Helse, miljø og sikkerhet står alltid først på dagsorden i NCC. Gjennom 2011 har selskapet arrangert flere program for å sette fokus på HMS. Blant annet arrangerte NCC i Norge en HMS-uke fra 12. til 16. september, med samlinger, kurs og øvelser, og i hele konsernet er det i tillegg arrangert Awareness Day og Reflection Week.

NCC Constructions H-verdi siste 12 måneder var 6,4 og sykefraværet var 5,1 prosent. Tallene for 2010 var henholdsvis 6,8 og 3,95.

-Vi har ambisiøse HMS mål, og målet er en H-verdi på 4 på årsbasis. Vi er på riktig vei. I fjerde kvartal var H-verdien 3,3. Det er vi fornøyd med, men vi må hele tiden ha fullt fokus på dette arbeidet. Vi vil arrangere flere HMS aktiviteter i 2012 og vi legger stor vekt på kommunikasjon mellom alle faggrupper og med våre underentreprenører, sier Gjørup.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia