NCC oppgraderer to renseanlegg for Bergen kommune

Lese original

NCC har fått i oppdrag å bygge om Ytre Sandviken Renseanlegg og Kvernevik Renseanlegg.

Ytre Sandviken skal bygges om til kjemisk / biologisk rensing og Kvernevik til biologisk rensing.

- EU har skjerpet kravene til rensing og utslipp fra avløpsanlegg. Disse kravene er norske kommuner pålagt å følge. Nå har vi fått oppgaven med å bygge om anleggene, forteller distriktssjef Henning Simonsen i NCC.

Begge anleggene vil få ny prosessutrustning for rensing. Det betyr i praksis et helt nytt anlegg på Kvernevik og en kraftig utviding av anlegget i Ytre Sandviken. På Kvernvik skal det også bygges nytt administrasjonsbygg og nye innløps- og utløpstunneler.

Prosjektet vil bli gjennomført etter NCCs miljøkonsept «Grønn byggeplass».

- I dette prosjektet vil det være høyt miljøfokus, spesielt med tanke på avfallshåndtering, forteller Simonsen.

Kontraktene har en verdi på 115 millioner kroner og arbeidene vil starte i desember 2012. Etter planen skal renseanleggene stå ferdig innen juli 2014.

Et viktig virkemiddel for prosjektet er bruk av VDC, Virtual Design and Construction.

- VDC skaper en effektiv felles forståelse av prosjektet og det ferdige anlegget for alle involverte, avslutter Simonsen.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia