NCC oppgraderer to renseanlegg for Bergen kommune

Lese original

NCC har fått i oppdrag å bygge om Ytre Sandviken Renseanlegg og Kvernevik Renseanlegg.

Ytre Sandviken skal bygges om til kjemisk / biologisk rensing og Kvernevik til biologisk rensing.

- EU har skjerpet kravene til rensing og utslipp fra avløpsanlegg. Disse kravene er norske kommuner pålagt å følge. Nå har vi fått oppgaven med å bygge om anleggene, forteller distriktssjef Henning Simonsen i NCC.

Begge anleggene vil få ny prosessutrustning for rensing. Det betyr i praksis et helt nytt anlegg på Kvernevik og en kraftig utviding av anlegget i Ytre Sandviken. På Kvernvik skal det også bygges nytt administrasjonsbygg og nye innløps- og utløpstunneler.

Prosjektet vil bli gjennomført etter NCCs miljøkonsept «Grønn byggeplass».

- I dette prosjektet vil det være høyt miljøfokus, spesielt med tanke på avfallshåndtering, forteller Simonsen.

Kontraktene har en verdi på 115 millioner kroner og arbeidene vil starte i desember 2012. Etter planen skal renseanleggene stå ferdig innen juli 2014.

Et viktig virkemiddel for prosjektet er bruk av VDC, Virtual Design and Construction.

- VDC skaper en effektiv felles forståelse av prosjektet og det ferdige anlegget for alle involverte, avslutter Simonsen.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Henning Simonsen, NCC Construction, tlf. +47 916 947 99
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia