NCC planlegger å bygge elektrisk vei

Lese original

NCC planlegger å starte byggingen av elektrisk vei mellom Arlanda Lufthavn og Rosenbergs logistikkområde i 2016. PostNord har tro på El-veikonseptet og blir med i den videre satsingen.

PostNord i Sverige inngår nå i samarbeidsgruppen som utvikler el-veiløsningen ved Arlanda. Ambisjonen er at selskapets lastebiler vil operere på den fremtidig el-veien mellom Arlanda Lufthavn og Rosenberg logistikkområde. NCC håper å starte byggingen av el-veien i 2016.

- El-veien mellom Rosersberg og Arlanda Airport er viktig for at vi, i en liten skala, kan vise hvordan miljøvennlig distribusjon kan utvikles. Den planlagte el-veien legger til rette for fossilfri transport av varer til vår Greenbuilding- terminal i Rosersberg, der taket har en av de største solcelleparkene i Sverige. I terminalen lastes varer om til tog for videre distribusjon. Vi tror at el-veier i stor skala kan hjelpe oss å nå våre ambisiøse miljømål for å redusere karbonutslippene med 40 prosent i perioden 2009-2020, sier PostNords svenske sjef Anders Holm.

Prosjektet er en del av det svenske Trafikverkets prosjekt for el-veier og det er bygget en testvei på Arlanda. Planen er å fortsette med elektrifisering av en to kilometer lang strekning mellom Arlanda og logistikksenteret i Rosersberg. El-veien vil bli brukt av blant annet PostNords lastebiler, som går i skytteltrafikk mellom flyplassen og logistikksenteret i Rosensberg.

- El-veier reduserer Co2-utslippene og 33 prosent av utslippene av Co2 i Sverige kommer fra veitrafikk, der godstrafikk igjen står for en tredjedel. El-veiene kan også integreres i eksisterende veinett. Med den teknologien vi har utviklet, kan vi legge til én km el-vei i timen, sier Hans Säll, koordinator for forretningsutvikling i NCC Roads og styreleder i konsortsiselskapet Elways.

- Teknologien er basert på en elektrisk skinne i veien, som driver og lader bilene under kjøring. I Sverige kan løsningen være aktuell for de store hovedveiene. Det vil da være to til fire prosent av veinettet som må elektrifiseres. På kortere turer mellom disse veiene brukes batteri, sier Gunnar Asplund, administrerende direktør i Elways.

Fotnote: Prosjektet er støttet av NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analyse & Strategi, Swedavia, kommune Sigtuna, Arlandastad Holding, Airport City Stockholm (eid av kommunen Sigtuna, Arlanda og Arlandastad Holding) KTH, North Container Terminal, e-Traction, ABT- bedrifter og Postnord.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hans Säll, koordinator for forretningsutvikling, NCC Roads, tlf. 070-245 79 06
Gunnar Asplund, oppfinner, Elways AB, tlf. 08-27 22 77 eller 070-593 29 39
Birgitta Norberg, Presseansvarlig, NCC Roads Sverige, tlf. 070-226 76 80
Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef, NCC Roads Norge, tlf. 951 30 693

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia