NCC rehabiliterer i Telemarksvassdraget

Lese original

NCC har fått i oppdrag av Statkraft Energi å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Kontraktsummen er på over 44 millioner kroner og hovedarbeidene blir utført mens det er vinterpause i båttrafikken på Telemarkskanalen.

Hogga dam ligger i Lunde ved øverste sluse i Telemarkskanalen. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer og det er disse konstruksjonene NCC er i gang med å tette og forsterke.

I anleggstiden skal det etablerers en fangdam på oppstrøms side av eksisterende dam for å tørrlegge byggegropen. Foruten omfattende grunn- og betongarbeider skal det også utføres jetpeler, spunt-og injeksjonsarbeider.

I de senere år har NCC rehabilitert og forsterket flere dammer i de store vassdragene på Østlandet.

- Erfaringene fra tidligere damprosjekter har vi tatt med oss til Telemark, forteller prosjektleder Per Aslak Eikehaug, som allerede er i gang med arbeidene.

Prosjektet utføres i samarbeid med lokal Grunnentreprenør Tveito Maskin AS.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Per Aslak Eikehaug, NCC Construction, tlf. + 47 901 19 456
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, NCC Construction, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia