NCC rehabiliterer i Telemarksvassdraget

Lese original

NCC har fått i oppdrag av Statkraft Energi å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Kontraktsummen er på over 44 millioner kroner og hovedarbeidene blir utført mens det er vinterpause i båttrafikken på Telemarkskanalen.

Hogga dam ligger i Lunde ved øverste sluse i Telemarkskanalen. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer og det er disse konstruksjonene NCC er i gang med å tette og forsterke.

I anleggstiden skal det etablerers en fangdam på oppstrøms side av eksisterende dam for å tørrlegge byggegropen. Foruten omfattende grunn- og betongarbeider skal det også utføres jetpeler, spunt-og injeksjonsarbeider.

I de senere år har NCC rehabilitert og forsterket flere dammer i de store vassdragene på Østlandet.

- Erfaringene fra tidligere damprosjekter har vi tatt med oss til Telemark, forteller prosjektleder Per Aslak Eikehaug, som allerede er i gang med arbeidene.

Prosjektet utføres i samarbeid med lokal Grunnentreprenør Tveito Maskin AS.

Kontaktinformasjon:
Prosjektleder Per Aslak Eikehaug, NCC Construction, tlf. + 47 901 19 456
Kommunikasjonsrådgiver Jesper Damon Stokke, NCC Construction, tlf. + 47 901 41 729

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia