NCC rehabiliterer Pollfjelltunnelen i Lyngen for 69 millioner

Lese original

NCC Construction skrev i dag kontrakt med Statens vegvesen om rehabilitering av deler av Pollfjelltunnellen på fylkesvei 868 like nord for Furuflaten i Lyngen kommune. Kontaktssummen er på ca 69 millioner.

Tunnelen har en lengde på 3230 meter, og dette oppdraget består av rehabilitering av 600 meter av tunnelen. Arbeidet innebærer utvidelse av tverrsnittet, ny permanent sikring og etablering av ny vann og frostsikring med brannsikring. I tillegg skal det legges ny drenering, bygges ny kjørebane og etableres nytt elektrisk anlegg inklusive fire nye vifter.

I anleggsperioden legges trafikken ut på en omkjøringsvei, fra 1. juni til 1. november. Det sikrer flyt i arbeidet, samtidig som sikkerheten for bilistene ivaretas.

- Vi er fornøyd med å bli tildelt dette oppdraget. Tidsmessig passer det meget bra i forbindelse med en veitunnel vi har under bygging på Senja. Med dette prosjektet får vi god utnyttelse av våre ressurser i fylket, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Arbeidene vil starte umiddelbart og skal ferdigstilles 30.11.2012.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia