NCC signerte milliardkontrakt i Gøteborg

Report this content
Lese original

I dag signerte NCC, i konsortium med Wayss & Freytag, entreprisen Korsvägen i jernbaneprosjektet Västlenken utenfor Gøteborg med Trafikverket. Korsvägen består av 3,2 km tunnel og en togstasjon under bakken.

NCC kommuniserte Trafikverkets beslutningen om tildeling 29. november i år.

Trafikverket har lagt stor vekt på såkalte myke parametere, som evne til samhandling og gjennomføringsevne. I rene kroner var konsortiets tilbud en kvart milliard høyere enn nærmeste konkurrent, men etter en totalvurdering ble NCC AB og Wayss & Freytag Ingeniurbau AGs tilbud vurdert å være det økonomisk sett beste.

-Det er svært gledelig at vi har fått oppdraget med å bygge Korsvägen. Det viser at NCC er konkurransedyktige på store prosjekter. Korsvägen blir et viktig knutepunkt i Gøteborgs kollektivtrafikk og stasjonen vil bidra til økt tilgjengelighet til området, sier Nils Bjelm, divisjonssjef Civil Engineering, NCC Infrastructure.

Det totale oppdraget er å bygge Västlänkens tunnel fra Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal til Almedal, totalt 3,2 km tunnel og stasjonen Korsvägen. Størstedelen av tunnelen er i fjell, resten i løsmasser. Stasjonen vil ha tre utganger og bygges med en plattform og to spor. I tillegg forberedes det for ytterligere to spor og en plattform. Byggestart planlegges å starte våren 2018, med avslutning i 2026.

- Vår avdeling i Vest-Sverige er godt kjent med kommende store prosjekter i Gøteborgsområdet, og vi ser en stor fordel av å komme inn i en tidlig fase. I gjennomføringen blir det et nordisk samarbeid innen NCC, sier Marianne Brudevold Eek, avdelingssjef for Nordic Large Projects i NCC Infrastructure.

Kontrakten som ble signert i dag er på 3,8 milliarder SEK. NCCs andel i entreprisen er på 60 prosent. Ordren registreres i fjerde kvartal i forretningsområdet NCC Infrastructure.


For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Brudevold Eek, avdelingssjef Nordic Large Projects, NCC Infrastructure, +47 911 41 834

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17.000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia