NCC signerte milliardkontrakt med Bane NOR

Lese original

NCC Infrastructure signerte i dag kontrakt med Bane NOR, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord. NCC ble tildelt kontrakten 6. juli i år. Kontraktsummen er på MNOK 1.625.

Byggestart planlegges høsten 2018, og prosjektet utføres i en hovedentreprise.

Strekningen fra Venjar til Eidsvoll nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Nord for Eidsvoll stasjon skal det bygges rundt fire kilometer med nytt dobbeltspor. Det skal også bygges en løsmassetunnel på 380 meter. Totalt skal det flyttes over en million kubikkmeter masser på anlegget.

-Dette er en kontrakt som passer vår organisasjon svært godt. De siste årene har NCC gjennomført gode prosjekter for Bane NOR, blant annet prosjektet Storberget i Porsgrunn, sier divisjonsdirektør Per Jonsson, leder for divisjon Civil Engineering Norge.

Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.

NCCs datterselskap Carl C Fon har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet, i en egen entreprise for Bane NOR. I dette prosjektet skal Carl C Fon blant annet bygge en ny dam for salamandere, i tillegg har de flyttet verneverdige busker og lagt matjord «på lager» for fremtidig bruk.

I forbindelse med at klagefristen for tildelingen utløp 24. juli i år sendte NCC børsmelding om prosjektet. Ordren registreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i tredje kvartal.

Bildetekst:
NCCs datterselskap Carl C Fon AS har gjennomført forberedende arbeider for Venjar-Eidsvoll-Langset prosjektet.
Byggestart for jernbaneprosjektet planlegges høsten 2018.
FOTO: NCC/Robin Stenersen

For ytterligere informasjon, kontakt:

Terje Stachnik Hansen, Communication Manager, NCC Infrastructure

t: 992 16 785 e: terje.stachnik.hansen@ncc.no 

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning på SEK 55 milliarder og over 17.800 ansatte i 2017. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. Les mer om oss på NCC.no og følg oss på sosiale medier og på bransjebloggen Beyond Construction for tilgang til de ferskeste nyhetene. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia