NCC skal bygge Gardermoen renseanlegg

Report this content
Lese original

NCC er tildelt kontrakt for bygging av nytt Gardermoen renseanlegg for Ullensaker kommune. I tillegg til bygging av nytt renseanlegg inngår også å knytte sammen nytt og eksisterende renseanlegg. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 240.


Gardermoen renseanlegg. Illustrasjon: NCC

Prosjektet omfatter blant annet grunnarbeider, masseforflytning og betongarbeid, i tillegg til reetablering av blant annet gressplen, eng og skogbunn.

-Dette er et omfattende prosjekt med flere ulike operasjoner som passer vår organisasjon godt. Vi har bred erfaring fra store grunnarbeids- og betongjobber, samt store og små VA-jobber. Vi ser frem til byggeprosessen og å overlevere et moderne renseanlegg både vi og Ullensaker kommune vil være stolte av, sier avdelingssjef Renate Berget i NCC Infrastructure.

NCC leverte det mest konkurransedyktige tilbudet og vant på kvalitet. NCCs tilbudte pris var høyest, men kvalitetskriteriene gjennomføringsevne og kompetanse på tilbudt nøkkelpersonell ble vurdert høyest. Samlet sett ble derfor NCCs tilbud vurdert som det beste.

Papirløs prosjektgjennomføring
Prosjektet vil bli gjennomført og dokumentert papirløst, hvor samtlige tegninger håndteres i BIM-modeller. Dette effektiviserer planlegging, gjennomføring og fremtidig drift betydelig.

Det nye renseanlegget vil bli vesentlig større enn det eksisterende anlegget og skal blant annet oppfylle høye skjerpede krav til reduksjon av totalfosfor i renseprosessen. Renseanlegget etableres med plasstøpte betongbassenger ned til ca 10 meter under terrengnivå. Videre skal administrasjonsbygningen bygges om og nytt renseanlegg og ny innløpspumpestasjon skal bygges. Renseanlegget anlegges i et bygg med grunnflate på ca 4.800 kvm, med to etasjer samt underetasje og kjeller.

Kontrakten ordreregistreres i andre kvartal 2021 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Byggefasen starter i august i år og avsluttes i juni 2025.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Renate Berget, avdelingssjef i NCC Infrastructure. t +47 970 80 778      
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. T +47 95 13 06 93

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia