NCC skal bygge miljøbygg for Watrium Eiendom

Lese original

NCC Construction Norge er tildelt kontrakt for oppføring av nytt miljøbygg i en totalentreprise. Byggeledere i prosjektet er Linstow Eiendom. Kontorbygget får svært høy miljøstandard, og skal sertifiseres BREEAM Excellent. Kontraktprisen er ca. MNOK 220.

Prosjektet Sandstuveien 70 ligger sentralt til ved Ryen i Oslo. Ferdigstillelse er i oktober 2013.

-Linstow har valgt et svært spennende og ambisiøst miljøprosjekt og vi er glad for å bli valgt som entreprenør. Dette er det andre miljøbygget vi er tidelt på litt over to måneder i Oslo. Det viser at vår kompetanse og satsing på miljøbygg er etterspurt i markedet, sier distriktssjef Marius Tunstad i NCC Construction Norge.

Blant miljøtiltakene i Sandstuveien 70 er energibrønner med varmepumper, solcellepanel på taket og materialer som vil bidra til et termisk tregt bygg. Dette er tiltak som reduserer behovet for varme og kjøling.

Kravene til moderne miljøbygg er strenge og god planlegging er derfor avgjørende. I prosjekteringsarbeidet er VDC, Virtual Design and Construction, derfor et sentralt verktøy.

-Både byggherre, entreprenør og andre involverte får høy felles forståelse av et prosjekt når planleggingen kan visualiseres i 3D modeller, og disse enkelt kan utveksles elektronisk, sier Tunstad.

Arbeidet med Sandstuveien 70, bygg B1, er delt opp i to entrepriser. Den første entreprisen var arbeidet med spunting og utgraving. Denne delen av arbeidet, som også gjennomføres av NCC Construction, avsluttes i juni 2012 med kontraktpris på MNOK 11.

Grønn byggeplass

Fra 1. januar 2012 er alle nye byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet strenge krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

-Grønn Byggeplass er et viktig virkemiddel i vår visjon om å være det ledende selskapet innen bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljømessig, sier leder for Miljø og energi i NCC Construction, dr.ing Sigrid Strand-Hanssen.

Fakta om Sandstuveien 70:

  • Totalt ca. 9.500 kvm. kontorbygg, med to parkeringsetasjer på tilsammen 4.000 kvm
  • Byggherre er Linstow Eiendom, som forvalter og utvikler eiendommen på vegne av Watrium Eiendom AS
  • Arkitekt er Lund Hagem Arkitekter AS
  • Skal klassifiseres som BREEAM Excellent
  • Utføres i en totalentreprise av NCC Construcion.

Ytterligere informasjon
Distrikssjef Marius Tunstad, NCC Construction Norge, tlf. +47 977 90 209
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norge, tlf. +47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner