NCC skal bygge nye Granåsen Idrettspark

Report this content
Lese original

NCC er valgt til å bygge Granåsen Idrettspark, del 2, for Trondheim kommune i en samspillsentreprise. Prosjektet inkluderer blant annet ombygging og utbedring av de to eksisterende hoppbakkene, flytting av ny skiskytterarena, bygging av ny skibru, samt tilhørende infrastruktur. 

I planleggingsfasen vil det bli utarbeidet en målpris for prosjektgjennomføringen. Denne vil være klar i første kvartal 2021. Fase 2, prosjektgjennomføringen skal starte 1. april 2021.

-Vi ser frem til å samarbeide med NCC i utviklingen av del 2 av Granåsen Idrettspark. NCC har dokumentert betydelig kompetanse på grunnarbeid og har med seg underentreprenør med erfaring fra Midtstubakken i Oslo, sier Mona Åsgård, prosjektleder i Trondheim kommune.

-Vi er svært tilfreds med denne avtalen og vi gleder oss til å starte arbeidet i Granåsen. Gjennomføringsmodellen krever høy grad av samhandling med byggherren, våre valgte underentreprenører, rådgivere og NCC personell. Dette har vi solid erfaring med på både bygg og anleggssiden, sier direktør for divisjon Building i NCC Norge, Roger Nygård.

Prosjektet omfatter utvidelse av ovarenn storbakke, nytt ovarenn i normalbakke, utbedring og ombygging av unnarenn i begge bakkene, ny skiskytterarena, ny skibro, nytt dommerbygg, nye trenertribuner, nytt arenabygg med tribuner, ny stolheis, samt sikring av skråninger, drenering og adkomstveier.

NCC ble ut fra en totalvurdering av kompetanse, ressurser i tilbudt prosjektledelse, pris og oppdragsforståelse valg som entreprenør for dette oppdraget.

-Dette blir et flott prosjekt for NCC. Vi har satt sammen et team med ulik erfaring og bakgrunn, som jeg er trygg på vil spille hverandre gode i samarbeid med byggherre og underentreprenører, sier direktør for divisjon Civil i NCC Norge, Per Jonsson.

NCC vil utarbeide nøye risikovurderinger og Sikker-Jobb-Analyser av arbeidet som skal gjennomføres. Særlig fokus vil det være på deler av grunnarbeidet, som vil foregår i bratt skrånende terreng.

Hoppbakkene skal være ferdig før vintersesongen 2022/23, og hele idrettsparken skal være ferdig til overlevering sommeren 2023.


Illustrasjon: Pir II 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Roger Nygård, direktør NCC Building Norge, t. +47 911 04 164  e. roger.nygard@ncc.no

Per Jonsson, direktør NCC Civil Norge, t. +46 858 552 231  e. per.jonsson@ncc.no

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge, t. +47 95 13 06 93  e. tor.heimdahl@ncc.no

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia