NCC skal bygge passivhus skole på Bardufoss for Troms fylkeskommune

Lese original

Den nye skolen vil bli et fleksibelt bygg for fremtidas videregående utdanning. - Det nye skolebygget erstatter to gamle skolebygg på tilsammen 28.617 kvadratmeter. Høy arealeffektivitet og lavt energiforbruk vil gi betydelige besparelser på driftsbudsjettet for fylkeskommunen, sier fylkesrådsleder Line Fusdahl (H).

NCC Construction har inngått avtale med Troms fylkeskommune om bygging av Bardufoss Høgtun videregående skole i en totalentreprise, etter en seks måneder lang samspillsfase. Skolen får passivhusstandard og kontrakten er på MNOK 183.

Bardufoss Høgtun videregående skole blir ca 7.600 kvadratmeter over tre plan, og skal gi plass til 450 elever og 120 lærere. Både utvendige og innvendige undervisningsområder blir tilrettelagt med høy grad av fleksibilitet. Byggearbeidene starter etter sommeren og skolen vil være klar for overlevering 7. juli 2017.

I den avsluttede samspillsfasen har NCC samordnet arbeidet og samarbeidet nært med Troms fylkeskommune, arkitekt, rådgivere, valgte underentreprenører og ansatte. Målsettingen i dette arbeidet har vært å oppnå gode løsninger og optimal organisering for byggefasen.

- Vi har svært gode erfaringer med samspillskontrakter når store skolebygg skal utvikles i Nord-Norge. Ved å kartlegge lærere og ansattes behov og trekke inn bred erfaring kan vi utvikle optimale løsninger. Vi er glade for den tilliten Troms fylkeskommune har vist oss, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction Norway.

- Gjennom samspillsfasen er jeg trygg på at vi har fått frem gode løsninger for et effektivt og inspirerende læringsmiljø, og vi ser nå frem til å få på plass nye skolelokaler i Indre Troms, sier fylkesbyggesjef Jan Inge Hille i Troms fylkeskommune.

NCC har høy kompetanse på oppføring av bærekraftige bygg, og overleverte i 2013 Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune. For tiden har NCC flere undervisningsbygg med høy miljøstandard under utvikling og bygging, blant annet Hegg skole i Lier, Ris skole og Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i samspillskontrakt med Asker kommune.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til blant annet energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tor Nordstrøm, NCC Construction Norway, tlf. 907 80 986 
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction Norway, tlf. 992 16 785
Fylkesrådsleder Line Fusdahl, Troms fylkeskommune, tlf. 916 87 556
Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille, Troms fylkeskommune, tlf. 480 95 283

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia