NCC skal utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl

Report this content
Lese original

På oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket skal NCC utbedre havnene i Hammerfest og Forsøl. Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen. Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er MNOK 348.

Avtalen med Hammerfest kommune og Kystverket ble ble nylig signert og arbeidet vil starte opp så snart som mulig. Etter planen skal arbeidet sluttføres innen august 2023.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med NCC i Hammerfest og Forsøl. Samarbeidsprosjektet Hammerfest Ren Havn er viktig både for miljø, infrastruktur og byutvikling. Det legger til rette for videre næringsutvikling i Hammerfest og Forsøl og utbedrer miljøforholdene i en av Norges mest forurensende havner. I tillegg bedrer det sjøsikkerheten i havnene, sier Jostein Bøhlerengen Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Arbeidet som skal gjennomføres i en hovedentreprise inkluderer blant annet riving av eksisterende kaikonstruksjon og bygging av ny, etablering av cellespuntdeponi for forurensede masser, miljømudring og tildekking i Hammerfest havn, samt utdyping av havnene i Hammerfest og Forsøl.

-Vi er svært fornøyde med å kunne inngå denne kontrakten. NCC har solid erfaring inne disse fagområdene og gode kompetansemiljøer og gjennomføringsevne for denne typen arbeid. Vi ser derfor frem til å starte opp arbeidet, sier Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC infrastructure.

Bakgrunnen for Ren havn-prosjektet som nå skal gjennomføres i Hammerfest, er Miljødirektoratets pålegg om å rydde opp i de forurensede sjøbunnsedimentene i havnen i Hammerfest.

-NCC befester med denne kontrakten evnen vi har til å gjennomføre denne typen komplekse prosjekter. NCC Infrastructure og datterselskapet Sjøentreprenøren AS viser med dette prosjektet at vi lykkes med den strategiske retningen selskapet har tatt, sier leder for NCC Infrastructure Norge, Per Jonsson.

Kontrakten ordreregistreres i fjerde kvartal 2021 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Illustrasjonsbilde av Sjøentreprenøren i arbeid.For ytterligere informasjon, kontakt:

Henning Simonsen, avdelingssjef i NCC Infrastructure t. 916 94 799
Esben Prytz, Prosjektleder Kystverket t. 76 06 96 50
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t 951 30 693 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker