NCC stanser arbeidet for å fokusere på sikkerhet

Lese original

I dag stanser 17.000 ansatte i NCC i Norden arbeidet for å sette fokus på sikkerhet. Awareness Day skal være en dag for refleksjon over helse, miljø og sikkerhet.

De ansatte vil bruke tid på å drøfte risikoer på arbeidsplassene, hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan økes og hvordan holdningen til en sikker arbeidsplass kan bli enda bedre.

- Vi har høyt fokus på HMS-arbeid, og er gode på dette i NCC. Men vi ønsker å bli enda bedre. Derfor har vi valgt å stanse arbeidet i 30 minutter i dag i hele konsernet, for å prioritere sikkerhet. I tillegg har vi satt av hele uken til fokus på HMS-arbeid i Norge, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction.

Klokken 09.00 i dag tas det en pause i arbeidet på flere tusen prosjekter i hele konsernet, og alle samles for å drøfte hvordan sikkerheten kan forbedres, inklusive underentreprenører og konsulenter. Målet er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres.

Det er utarbeidet et forslag til diskusjonspunkter og alle ansatte oppfordres til å mene noe om hvordan sikkerheten ivaretas på deres arbeidsplass.

HMS-uke i Norge
I tillegg til Awareness Day i hele konsernet har NCC Construction valgt å sette av hele uken til fokus på HMS på hver enkelt arbeidsplass. I løpet av uken vil det bli gjennomført flere kurs, blant annet innen førstehjelp, ergonomisk veiledning og sikkerhetskurs med fokus på kunnskap om personlig verneutstyr. Enkelte steder i landet holdes det også øvelser sammen med lokalt brannvesen og ambulansetjeneste.

- Det er viktig at alle engasjeres i dette arbeidet. Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for alle, og den enkelte ansattes motivasjon og holdninger er avgjørende for å lykkes, sier Dag Henning Bredesen, HMS-sjef i NCC Construction.

NCC har en nullvisjon når det gjelder ulykker. På veien er det et delmål med skadeverdi på under 4 i 2011.

For ytterligere informasjon og bilder, vennligst kontakt:
Dag Henning Bredesen, HMS-sjef, NCC Construction  AS, tlf. 957 73 391
Terje Stachnik Hansen, Kommunikasjonssjef, NCC Construction AS, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia