NCC starter asfaltering på Nedre Romerike i mai

Report this content
Lese original

NCC Industry og Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) signerte 18. februar avtalen om asfaltering for kommunene på Nedre Romerike. I mai starter NCC opp med asfaltarbeidet.

Rammeavtalen mellom NRI og NCC Industry gjelder fra 1. april til og med 31. mars 2021. Kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal, Lillestrøm og Rælingen inngår i innkjøpssamarbeidet. Avtalen legger opp til at det i løpet av de to kommende årene vil bli lagt om lag 50 000 tonn asfalt på de kommunale veiene.

- Vi forventer en hektisk asfaltsesong på Romerike i år og har gjort forberedelsene for å få på plass mannskap og en tilpasset maskinpark, for å gjennomføre arbeidet trygt og effektivt, sier Øistein Bekken, distriktssjef i NCC Industry.

To asfaltlag fra NCC vil være involvert i arbeidet på NRI-kontrakten og det meste av asfalten vil bli fraktet ut fra NCCs asfaltfabrikk på Bondkall nord i Oslo.

NCC vil etter kontrakten utføre asfaltarbeid på kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier, fortau, torg, parkeringsplasser, enkelte private veier og eventuelt utvalgte nyanlegg som driftes og vedlikeholdes av NRI-kommunene.

- Vi har forberedt et produksjonsopplegg sammen med NRI-kommunene. I tillegg til planlagte oppgaver regner vi med at en del hasteoppdrag vil komme inn her og der, sier Bekken.

Sikkerhet
Arbeid på og langs veiene medfører risiko. Alt arbeid vil bli varslet i henholdt til de retningslinjer som gjelder for veiarbeid. Øistein Bekken oppfordrer trafikanter om å følge skiltingen og trafikkdirigeringen på asfaltstedet. Vis hensyn.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øistein Bekken, distriktssjef NCC Industry, t: +4745237838 e: oistein.jordet.bekken@ncc.no
Tor Heimdahl, Media manager NCC i Norge, t: 95 13 06 93 e: tor.heimdahl@ncc.no

 

 

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia