• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCC styrker ordrereserve – prosjektjusteringer trekker ned resultatet

NCC styrker ordrereserve – prosjektjusteringer trekker ned resultatet

Report this content
Lese original

NCC i Norge leverer totalt sett et lavere resultat i tredje kvartal, MNOK 92 (113), sammenlignet med fjoråret. NCC Construction gjør et antall prosjektjusteringer, som samlet trekker resultatet ned. NCC Property Developments salg av Lysaker Polaris gir positiv resultateffekt dette kvartalet.   

Øvrige nøkkeltall har en positiv utvikling i tredje kvartal. Omsetningen ender på MNOK 2 772 (2 159) og ordreinngangen ble MNOK 1 867 (1 067). Samlet ordrereserve ved utgangen av kvartalet var MNOK 8 034 (6 728).

Økt ordreinntak – prosjektjusteringer i entreprenørvirksomheten trekker ned

NCC Construction Norway styrker ordrereserven, MNOK 6 093 (5 211), etter økt ordreinngang i kvartalet, MNOK 1 472 (942). Omsetningen er stabil, MNOK 1 365 (1 492). Driftsresultatet (EBIT) ender på MNOK -97 (68). Årsaken er i hovedsak negativ effekt av et antall prosjektjusteringer og kostnader knyttet til omstrukturering av byggvirksomheten. Driftsresultatet for årets tre første kvartal ble MNOK -61 (94).

- Finansielt er tredje kvartal skuffende. Vi har de seneste årene arbeidet med å styrke lønnsomheten innen vår byggvirksomhet, gjennom organisatoriske endringer og fokuserte forbedringstiltak. Disse har gitt positiv effekt i pågående portefølje, men dessverre har vi avsluttede prosjekter, som startet før 2013, som har gitt negativ effekt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction AS.

I tredje kvartal har NCC Construction Norway inngått kontrakt om blant annet bygging av skole etter passivhusstandard for Troms fylkeskommune, Røykenbadet og muffestasjoner for Statnett SF, i samarbeid med datterselskapet Sjøentreprenøren.

Høy produksjon i industrivirksomheten
I tredje kvartal har NCC Roads hatt høy produksjon av asfalt og steinmaterialer. Innen veiservice er det gjennomført gode og rutinemessige forberedelser til ny vintersesong.

Utvikling av kontoreiendom
I tredje kvartal mottok NCC Property Development oppgjøret i forbindelse med salg av Lysaker Polaris til Storebrand. I tillegg har selskapet arbeidet med utvikling av nabotomten, prosjektet PP9. 3. november inngikk NCC Property Development avtale om overtakelse av Vålerenga Kultur og Idrettspark AS’ tomt på Valle Hovin, hvor NCC vil utvikle og bygge 60.000 kvm kontorbygg. NCCs overtakelse av tomten gjør det mulig for VIF Fotball å realisere sitt stadionprosjekt.  

Økt boligsalg – og tilrettelegging av nye salgstrinn
NCC Bolig har økt salg sammenlignet med fjoråret. I prosjekter som i tredje kvartal har vært til salgs, Lonaparken i Bergen, Wessels hus i Lillestrøm og Sanz Terrasse i Sandnes, er salgsgraden høy.  I kvartalet har det vært arbeidet med tilrettelegging av nye salgstrinn av Lonaparken.

Utskillelse av NCC Housing

Styret i NCC AB ga i september i oppdrag til ledelsen å analysere forutsetningene for å skape et selvstendig boligutviklingsselskap, med utgangspunkt i forretningsområdet NCC Housing og overdra aksjene til aksjonærene gjennom en såkalt «Lex Asea».

Analysen er nå gjennomført og ledelsens konklusjon er at en oppdeling av NCC øker forutsetningene for å ivareta de vekstmulighetene NCC har identifisert, både på boligmarkedet og på øvrige markeder for byggvirksomheten. Styret mener en oppdeling av NCC øker aksjeverdien og har besluttet å starte forberedelsene for en utdeling av NCC Housing etter «Lex Asea». Ambisjonen er å presentere ytterligere informasjon på NCCs Kapitalmarkedsdag 26. november i år.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner Juli-sept 15 Juli-sept 14  Jan-sept 15 Jan-sept 14  Helår 2014
Ordreinngang 1 867  1 067  5 441  4 946   8 990
Ordrereserve 8 034  6 728  8 034  6 728   8 432
Omsetning 2 772  2 159  6 435  5892   8 255
Driftsresultat (EBIT) 92  113  39  106   161
Driftsmargin
(EBIT %)
3,3  5,2  0,6  1,8   2,0
Antall ansatte*  2 427  2 458  2 348

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner Juli-sept 15 Juli-sept 14 Jan-sept 15 Jan-sept 14 Helår 2014
Ordreinngang 1 472 942  3 393  3 538 7 028
Ordrereserve 6 093 5 211  6 093  5 211 6 910
Omsetning 1 365 1 492  4 206  4 345 6 183
Driftsresultat (EBIT) -97 68  -61  94 134
Driftsmargin
(EBIT %)
-7,1 4,6  -1,5  2,2 2,2

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Juli-sept 15 Juli-sept 14 Jan-sept 15 Jan-sept 14  Helår 2014
Ordreinngang 12 221 11 343 39 588 39 305 56 371
Omsetning 13 836 13 553 37 667 34 910 52 226
Driftsresultat (EBIT) 846 906 1 305 1 377 2 415
Driftsmargin
(EBIT %)
6,1 6,7 3,5 3,9 4,6

Arbeidsmiljø og seriøsitetsinitiativ
NCC Constructions H-verdi i perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015, inkludert underentreprenører, var 2,3 og sykefraværet var 4,6 %. Tilsvarende tall per 30. september 2014 var henholdsvis 3 og 4,6.

NCC Construction Norway gjennomførte i uke 36 den femte årlige HMS-uken. Fra 2011 har selskapet opplevd en svært positiv utvikling med hensyn til arbeidsrelaterte fraværsskader på sine byggeplasser. Samme uke lanserte NCC Construction en 8-punkts seriøsitetsliste, med krav og tydelige oppfordringer til underentreprenører og leverandører. Listen er et initiativ for å heve seriøsiteten i bransjen. 


Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Abonner