NCC styrket ordrereserven ytterligere i andre kvartal

Lese original

NCC kan i årets første seks måneder vise til solid ordreinngang, og den gode starten i første kvartal ble forsterket i andre kvartal. I andre kvartal meldte NCC Construction også om oppkjøp av OKK Entreprenør, en bedrift med solide tradisjoner på Østlandet.

NCC i Norge leverte i årets andre kvartal en omsetning på MNOK 1.769 og et driftsresultat på MNOK 60. Tilsvarende tall for andre kvartal 2011 var MNOK 1.536 og MNOK 28. Ordreinngangen og ordrereserven var MNOK 3.294 og MNOK 7.453, en økning på henholdsvis MNOK 1.207 (58 prosent) og MNOK 2.034 (37 prosent).

Utviklingen er positiv både innen bygg, anlegg, veiservice og -vedlikehold og boligsalg. Markedet for utleie av kontorbygg oppleves som stabilt i NCCs markeder.

-Vi fortsetter veksten i Norge, og i andre kvartal har vi sikret oss et stort antall små og store oppdrag. Vi har flere store oppdrag under oppstart og det er høy aktivitet i hele NCC, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction i Norge.

NCC Constructions omsetning i andre kvartal 2012 var MNOK 1.084, en oppgang på 8 prosent fra andre kvartal 2011. Driftsresultatet endte på MNOK 15, mot MNOK 8 i 2011. I andre kvartal sikret NCC Construction seg flere store oppdrag, blant annet bygging av Sandstuveien 70 i Oslo, ny E18 i Østfold og jernbanetunneler mellom Larvik og Porsgrunn.

Ordreinngangen i andre kvartal 2012 var MNOK 2.691, mot MNOK 1512 i samme periode i 2011. Det er en økning på nærmere 80 prosent.

-Første og andre kvartal har vært svært begivenhetsrike. Ordreinngangen har vært rekordstor og gjennom oppkjøp av OKK Entreprenør blir vi en virkelig slagkraftig byggentreprenør på Østlandet. Omsetningen i andre kvartal er preget av oppstart på en håndfull større prosjekter, en fase som erfaringsmessig ikke gir høy omsetning, sier Gjørup.

I juni inngikk NCC Construction avtale med eier av OKK Entreprenør om kjøp av 100 prosent av selskapet. OKK Entreprenør konsolideres med NCC Construction fra og med tredje kvartal i år.

NCC Roads har i første halvår hatt en sterk ordreinngang og økende omsetning.

-Det har vært svært positivt for oss å etablere en egen entrepriseavdeling i Oslo. Gjennom en avtale om levering av asfalt fra Feiring Bruk betjener vi nå hele Oslo og Akershus, sier administrerende direktør Michael Malm i NCC Roads.

NCC Property Development opplever økende interesse for ”grønne bygg”, som vil bli en sentral hygienefaktor i fremtiden. Imidlertid preges leiemarkedet og transaksjonsmarkedet av euro-uroen. I leiemarkedet velger mange å reforhandle leieavtalene fremfor å inngå nye, og transaksjonsmarkedet preges av forsiktigheten hos bankene.

-Vi bygger for fullt i Østensjøveien 27 i Oslo og Stavanger Business Park, og utleiearbeidet går som planlagt. Vi erfarer stabile utleiepriser i våre markeder, som er Oslo og Stavanger, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i NCC Property Development.

NCC Bolig solgte 28 boliger i andre kvartal, startet bygging av 56 og overlevert 58 boliger i perioden. Det er god aktivitet i markedet, men NCC Bolig forventer at stigningen i boligprisene vil flate ut de neste månedene.

-Vi har flere spennende prosjekter som kommer for salg til høsten, samtidig som det i årets 6 første måneder var igangsatt 1,6 prosent færre boliger i Norge enn tilsvarende periode i 2011. Så til tross for euro-uro i finansmarkedene er vi positive til utviklingen i vårt selskap, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner kroner April-juni 2012 April-juni 2011 Helår 2011
Ordreinngang 3 294 2 088 6 281
Ordrereserve 7 453 5 419 4 948
Omsetning 1 769 1 536 6 083
Driftsresultat (EBIT) 60 28 72
Driftsmargin
(EBIT %)
3,4 % 1,8 % 1,2 %
Antall ansatte* 1 811 1 560 1777

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner kroner April-juni 2012 April-juni 2011 Helår 2011
Ordreinngang 2 691 1 506 4 317
Ordrereserve 5 754 3 617 3 426
Omsetning 1 084 1 001 4 219
Driftsresultat (EBIT) 15 8 5
Driftsmargin
(EBIT %)
1,4 % 0,8 % 0,1 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner April-juni 2012 April-juni 2011 Helår 2011
Ordreinngang 13 128 15 703 49 956
Omsetning 11 666 11 189 45 353
Driftsresultat (EBIT) 441 480 1 741
Driftsmargin
(EBIT %)
3,8% 4,2% 3,8 %

NCC og arbeidsmiljø

I andre kvartal ble NCCs joint-venture partner på Vågsbygdprosjektet i Kristiansand sterkt beklagelig utsatt for en dødsulykke hos en innleid ingeniør.

-Ulykken gjorde sterkt inntrykk på hele vår organisasjon. For alvor viste den hvor sårbart og utsatt yrke vi har, sier Gjørup.

NCC prioriterer helse, miljø og sikkerhet svært høy, og gjennomfører en rekke aktiviteter hvert år. I september gjennomføres i tillegg en HMS-uke for alle NCC-ansatte i Norge, samt en Awareness Day i NCC-konsernet. I disse dagene vil arbeidet i perioder stoppe helt opp på samtlige byggeplasser og kontor i NCC. Det vil bli gjennomført kurs, øvelser og samtaler hvor sikkerhet på arbeidsplassen settes i fokus. HMS-uke og Awareness Day ble også gjennomført i 2011.

NCC Constructions H-verdi, inklusive underentreprenører, siste tolv måneder var 5,3 og sykefraværet var 4,8 prosent. Tallene for tilsvarende periode i fjor var henholdsvis 9,5 og 5.

For ytterligere informasjon:
Administrerende direktør Peter Gjørup, NCC Construction, tlf. +47 452 94 411.
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. +47 992 16 785.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Abonner

Multimedia

Multimedia