NCC tildelt sitt 11. prosjekt for Bybanen i Bergen

Report this content
Lese original

NCC Infrastructure har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren. Kontrakten har en verdi på MNOK 800, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging.

-NCC har levert en meget god og konkret beskrivelse av hvordan de skal gjennomføre prosjektet, og vi er trygge på at entreprenøren vil levere en merverdi på sentrale områder i prosjektet. Ett av disse vil være ivaretakelsen av Grønnere Bybaneutbygging, sier Roger Skoglie, Prosjektdirektør i Bybanen Utbygging.

-Vi er stolte og glade for å bli valgt som entreprenør til D 14 Mindemyren for Bybanen. Dette blir NCCs 11. prosjekt for Bybanen siden 2008, og vi ser frem til å jobbe tett med oppdragsgiveren også i dette prosjektet, sier Per Jonssen, divisjonsdirektør NCC Civil Norway.

Prosjektet D 14 Mindemyren går fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og er totalt 1.500 meter. Arbeidet vil blant annet bestå av omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av trasé for Bybanen, etablering av ny infrastruktur i bakken og nytt veianlegg langs banen, samt omlegging av vannveier.

Som en del av Grønnere Bybaneutbygging har NCC gitt tilbud om CEEQUAL sertifisering av prosjektet, og ambisjonen er sertifisering på nivå «very good». Prosjektet vil bli overlevert i andre kvartal, 2022.

-Vår organisasjon kjenner Bybanen Utbygging og prosjektene deres svært godt. Det har satt oss i stand til å beskrive fremdrift og håndtering av risikoområdene på en god måte, og samtidig tilby en konkurransedyktig pris, sier Henning Simonsen, regionssjef NCC Civil West, Norway.

Prosjektet ordreregistreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i tredje kvartal, 2019.

Illustrasjoner: Bybanen Utbygging

Bilde: Signerte kontrakt. Fra venstre: Prosjektdirektør Roger Skoglie, Bybanen Utbygging og regionssjef Henning Simonsen i NCC.

Henning Simonsen, regionssjef NCC Civil West, Norway. t: tel: 916 94 799  e: henning.simonsen@ncc.no

Tor Heimdahl, head of media relations, NCC i Norge. t: 951 30 693 e: tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på over 57 Mrd SEK i 2018. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia