NCC tilrettelegger for utbygging på Mortensrud

Report this content
Lese original

NCC har inngått kontrakt med Oslo kommune for utbygging av felles teknisk infrastruktur på Mortensrud og Søndre Nordstrand. Arbeidene skal i det vesentlige tilrettelegge for fremtidig utbygging i området. Kontrakten har en verdi på cirka 80 MNOK.

Prosjektet Mortensrud Felles infrastruktur skal sørge for oppgradering av veier, vann og belysning i området. Prosjektet skal legge til rette for fremtidig utbygging, blant annet med ny skole og idrettsanlegg i området.Onsdag ble avtalen signert av Oslo kommune og NCC.

- NCC er glade for å ha blitt tildelt kontrakten. Arbeidene strekker seg over nesten fire år, og består av sammensatte fagområder som passer vår kompetanse meget godt, sier NCCs sjef for Område Oslo, Svein Nilsplass.

Arbeidene strekker seg over nesten fire år. De består i hovedsak av grøftearbeider, etablering av nye vann- og spillvannledninger, bygging av anlegg for overbelastning (OV-anlegg), belysningsanlegg for veier samt oppgradering og oppgradering av veier, sideveier og kryss.

Mortensrud prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Undervisningsbygg og Kultur -og idrettsbygg og Omsorgsbygg, med førstnevnte som byggherre for prosjektet.

- Undervisningsbygg er en byggherre vi kjenner gjennom tidligere kontrakter og gjennom ulike rammeavtaler, og vi ser frem til å starte samarbeidet på Mortensrud. Det viser også at vår satsing på miljø, blant annet gjennom å levere utslippsfri teknologi, gir resultater både for byggherren og for oss som entreprenør, sier Svein Nilsplass i NCC.

Arbeidene skal etter planen starte opp i løpet av andre halvdel av august.

Mer om NCCs tjenester i Område Oslo  Drift og vedlikehold av uteområder | NCC

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Svein Nilsplass, Områdesjef Oslo i NCC,

E: svein.nilsplass@ncc.no, m: +47 917 17 046

Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure,

E: robin.stenersen@ncc.no, m: +47 952 90 219

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Om NCC. NCC er et av de ledende bygg- og anleggsselskapene i Norden. Med utgangspunkt i vår ekspertise i å håndtere og lede kompleksiteten i byggeprosesser skaper NCC den positive påvirkningen byggeprosjekter har for kunder og samfunnet. Vår virksomhet inkluderer utvikling av forretningsbygg, gjennomføring av bygg- og infrastrukturprosjekter, asfalt og produksjon av pukk og grus. I 2020 omsatte NCC for ca NOK 55 mrd og hadde 14.500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia