NCC utfører mer gravefri ledningsfornyelse i Oslo

Report this content
Lese original

NCC har inngått ny kontrakt med Oslo kommunes Vann- og avløpsetat om gravefri renovering av kommunale vannledninger.

NCCs NoDigteam fortsetter arbeidet med  fornye Oslos ledningsnett

Kontraktsverdien er på rundt 22 millioner kroner og omfatter renovering av 4000 meter av kommunens vannledninger med PU-liner, som er én av NCCs gravefrie metoder for ledningsfornyelse.

– Med vår NoDig-løsning PU-liner sprøyter og belegger vi ledningene innvendig med polyuretan. Dermed stoppes innvendig korrosjon og slitasje i ledningen, kapasiteten på gjennomstrømningen optimaliseres og rørenes levetid økes med mange år, sier prosjektleder Tage Odland i NCC Infrastructure.

I prosjektet under navnet «Lindeberg Midtre» er det vannledninger på Lindeberg i Groruddalen som skal renoveres. Lindeberg er ett av områdene i Oslo der NCC den senere tid har utført flere renoveringsarbeider

- Gravefri ledningrenovering er både mer miljøvennlig, raskere og mer økonomisk enn tradisjonelle gravemetoder, noe stadig flere av våre kunder og samarbeidspartnere ser. Vi ser fram til å komme i gang, sier Odland.

Renoveringsarbeidene starter i uke 32 og vil pågå i 35 uker.

Mer om NCCs NoDig-løsninger for ledningsrenovering

For ytterligere informasjon, kontakt:

Tage Odland, Prosjektleder ledningsrenovering, Infra, NCC Infrastructure
t: +47 901 19 470, e: tage.odland@ncc.no

Robin Stenersen, Kommunikasjonsrådgiver NCC Infrastructure
T: +47 952 90 219, e: robin.stenersen@ncc.no

Mediekontakt: Robin Stenersen, kommunikasjonsrådgiver, NCC Infrastructure
t: 952 90 219 e: robin.stenersen@ncc.no 

Abonner

Multimedia

Multimedia