NCC velger BREEAM som miljøklassifisering

NCC Property Development innfører miljøklassefiseringssystemet BREEAM i utviklingen av sine næringsbygg. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) kommer opprinnelig fra Storbritannia og har de senere år etablert seg som en ledende standard på dette området. Så langt er 110 000 bygg klassifisert i tråd med dette systemet.

Næringsbygg påvirker miljøet, både i byggeperioden og etter ferdigstillelse. NCCs uttalte ambisjon er å begrense denne påvirkningen mest mulig. BREEAM er et system for miljøklassifisering og et verktøy for å kunne fastslå byggets totale virkning på miljøet. Systemet gjør det også enklere å sammenligne denne påvirkningen på tvers av landegrenser.

- NCC har skaffet seg bred kunnskap om hvilke miljøklassifiseringssystemer som finnes i markedet for å kunne møte kundenes ønsker på dette området. Vi har valgt BREEAM for våre næringsbygg siden dette systemet tar utgangspunkt i europeiske forutsetninger og derfor er mest relevant for våre leietakere og kunder, sier Jonny Hellman miljøsjef i NCC Property Development.

BREEAM er utviklet i Storbritannia på 90-tallet og er nå tatt i bruk i 12 land i Europa. Hittil er altså 110 000 bygg klassifisert, på en kostnadseffektiv og enkel måte. I Storbritannia er det bestemt at alle fremtidige næringsbygg skal klassifiseres etter BREEAM. ICSC (International Council of Shopping Centers) har også anbefalt sine medlemmer å velge BREEAM.

NCCs valg av BREEAM understreker konsernets ønske om å være ledende innen miljø- og energispørsmål. Som Europas første Green Building partner på selskapsnivå har NCC allerede markert seg i kampen for redusert energiforbruk i næringsbygg. I tillegg er NCC partner i GreenLight som handler om å skape optimalt og energisparende belysning for kontor. Selskapet har sertifisert personell for å miljøklassifisere et bygg BREEAM. BREEAM kan også benyttes parallelt med GreenBuilding.

BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner