• news.cision.com/
  • NCC/
  • NCCs Awareness Day for 10. gang: - Færre alvorlige ulykker i NCC i løpet av tiåret, men arbeidet må fortsette

NCCs Awareness Day for 10. gang: - Færre alvorlige ulykker i NCC i løpet av tiåret, men arbeidet må fortsette

Report this content
Lese original

Når NCC konkluderer med hva som har skjedd siden Awareness Day ble introdusert i 2011, er det en klar trend at færre alvorlige ulykker skjer når ansatte involveres og får større ansvar for arbeidsmiljøet på sine egne arbeidssteder.  

Tydelige prosedyrer, rapportering og oppfølging, samt verktøy som Time Out og daglige sikkerhetsbriefinger har gitt resultater, men sikkerhetsarbeidet må fortsette. 

- Vi har systematisk bygget en sterk sikkerhetskultur, der hver dag starter med en sikkerhetsbriefing, vi har klare regler for sikkerhetsutstyr, og - ikke minst - vi har gitt våre ansatte eget ansvar og mulighet for å si "stopp" og avbryte arbeidet hvis de opplever en usikker situasjon, sier Lars-Gunnar Larsson, leder for helse og sikkerhet i NCC-konsernet.

I ti år har NCC arrangert Awareness Day den første onsdagen i september. Klokken 09.00 vil arbeidet bli stanset på alle NCCs arbeidsplasser i hele Norden, for dialog om hvordan man sammen kan videreutvikle et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Temaet i år er Sikker adferd, med fokus på prosedyrer og verktøy som støtter et sunt og positivt arbeidsmiljø. 

- I vår bransje er det fortsatt for mange ulykker og omkomne. Vi kan ikke akseptere dette; målet vårt er null ulykker. Vi vet også at arbeidssteder som snakker om og diskuterer arbeidsmiljøet, har langt færre ulykker og hendelser. Derfor er det så viktig for oss å gjennomføre bevissthetsdagen år etter år, at diskusjonene fører til fortsatt dialog og at ansattes daglige arbeid på deres arbeidssteder blir tryggere, sier Lars-Gunnar Larsson. 

I løpet av de siste tre årene har antall alvorlige ulykker i NCC gått ned med mer enn 30%, og NCC gjennomfører nå en grundig gjennomgang av alle ulykker for å øke kunnskapen ytterligere. 

Awareness Day ble første gang introdusert i 2011, og Time Out-verktøyet, hvor ansatte oppfordres til å stoppe arbeidet når de opplever usikre situasjoner, ble introdusert i 2014. I 2017 lanserte NCC Daglige sikkerhetsbriefing, som gjennomføres før dagens arbeidsoppgaver starter opp. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Lars-Gunnar Larsson, leder for helse og sikkerhet i NCC-konsernet
t: +46 (0) 76125 13 01

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge
t. 95 13 06 93  e: 
tor.heimdahl@ncc.no 

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia